Dlaczego warto?

Zabezpieczenie finansowe

Wsparcie w spłacie kredytu
w niespodziewanych sytuacjach.

Niższa marża kredytu

Dzięki ubezpieczeniu obniżysz marżę Twojego kredytu hipotecznego o 0,1 p.p.

Szeroki zakres ochrony

Ubezpieczenie możesz dopasować do swoich potrzeb, dzięki dwóm wariantom do wyboru.

Co obejmuje ochrona?

Masz do wyboru różne warianty ubezpieczenia - sprawdź, czego potrzebujesz.

 • Nationale-Nederlanden

 • Aviva

Nationale-Nederlanden

Zakres ubezpieczenia

Opcja Życie Plus

Bezpieczny Kredyt
z Nationale-Nederlanden
 

Kredyty do 700 000 zł

Kredyty do 1 500 000 zł

śmierć ubezpieczonego

V V
utrata pracy albo pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku x V

czasowa niezdolność do pracy albo śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

x V
wiek ubezpieczonego do 50 lat do 65 lat
  Ten wariant zabezpiecza finansowo Twoich bliskich.

Wybierz ten wariant jeśli zależy Ci na szerokim zakresie ochrony albo Twój kredyt przekracza
700 000 zł.

Ochrona na wypadek pobytu w szpitalu oraz śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku dotyczy osób nieaktywnych zawodowo.

Aviva

Zakres ubezpieczenia

Ochrona Życia Plus z Avivą

Bezpieczny Kredyt - Ochrona z Avivą Bezpieczny Kredyt  - Prosta Ochrona z Avivą
maksymalny wiek ubezpieczonego 50 lat 65 lat 65 lat
limity

kredyty
do 700 000 zł

 • do 50 lat - kredyty
  do 1 500 000 zł
 • powyżej 50 lat
  - do 600 000 zł

śmierć ubezpieczonego

V V V
utrata pracy i czasowa niezdolność do pracy1 albo pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku x V V

śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

x V V
ankieta medyczna x

jeśli wszystkie pytania ankiety na NIE

jeśli co najmniej jedno pytanie ankiety medycznej na TAK

1W pakiecie Bezpieczny Kredyt – Prosta Ochrona z Avivą świadczenie z tytułu czasowej niezdolność do pracy ograniczona do skutków NW.

Jak obliczamy składkę?

 • Nationale-Nederlanden

 • Aviva

Nationale-Nederlanden

Składkę pobieramy automatycznie, co miesiąc - razem z ratą kredytu.

Opcja Życie Plus 
 • 0,035% x saldo zadłużenia w dniu płatności raty kredytu
Bezpieczny Kredyt
z Nationale-Nederlanden
 • 0,055% x saldo zadłużenia kredytu w dniu płatności raty kredytu
  (jeśli wiek Ubezpieczonego na dzień złożenia wniosku nie przekracza 50 lat albo kwota kredytu z ubezpieczeniem Bezpieczny Kredyt z Nationale-Nederlanden nie przekracza 700 000 zł)
 • 0,12% x saldo zadłużenia kredytu w dniu płatności raty kredytu
  (jeśli wiek ubezpieczonego na dzień złożenia wniosku przekracza 50 lat albo kwota kredytu z ubezpieczeniem Bezpieczny Kredyt z Nationale-Nederlanden przekracza 700 000 zł)

Aviva

Składkę pobieramy automatycznie, co miesiąc - razem z ratą kredytu.

Ochrona Życia Plus z Avivą
 • 0,035% x saldo zadłużenia kredytu w dniu płatności raty kredytu 
   
Bezpieczny Kredyt Ochrona z Avivą i Prosta Ochrona z Avivą
 • 0,055% x saldo zadłużenia kredytu w dniu płatności raty kredytu
  (wiek Ubezpieczonego na dzień złożenia wniosku nie przekracza 50 lat)
 • 0,14% x saldo zadłużenia kredytu w dniu płatności raty kredytu
  (wiek Ubezpieczonego na dzień złożenia wniosku przekracza 50 lat, kwota kredytu do 600 000 zł)

Jak skorzystać?

Ubezpieczenie możesz kupić w naszym oddziale.

Sprawdź najbliższy oddział

Jeśli masz pytania dotyczące naszej oferty - zostaw swój numer, oddzwonimy.

Skontaktuj się ze specjalistą

Z kontem możesz więcej - zobacz ofertę konta osobistego

 • Dokumenty

 • Pełnomocnictwo

 • Jak zgłosić szkodę

Dokumenty

Zanim zadecydujesz o zawarciu umowy ubezpieczenia, przeczytaj dokumentację ubezpieczeniową.

Najważniejsze informacje o wariantach ubezpieczenia znajdzie w Kartach Informacyjnych, Kartach Produktu Ubezpieczeniowego oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Karty Informacyjne oraz Karty Produktu Ubezpieczeniowego nie są elementami umowy ubezpieczenia ani materiałami marketingowymi.

Nationale-Nederlanden

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Opcja Życie Plus Pobierz PDF
Bezpieczny Kredyt - Ochrona Życia Pobierz PDF
Bezpieczny Kredyt - Ochrona Spłaty Pobierz PDF

Karta informacyjna

Opcja Życie Plus Pobierz PDF
Bezpieczny Kredyt z Nationale-Nederlanden Pobierz PDF

Karta Produktu Ubezpieczeniowego

Opcja Życie Plus Pobierz PDF
Bezpieczny Kredyt z Nationale-Nederlanden  Pobierz PDF

 


 

Aviva

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ochrona Życia Plus z Avivą Pobierz PDF
Bezpieczny Kredyt – Ochrona z Avivą Pobierz PDF
Bezpieczny Kredyt – Prosta Ochrona z Avivą Pobierz PDF

Karta informacyjna

Ochrona Życia Plus z Avivą Pobierz PDF
Bezpieczny Kredyt – Ochrona z Avivą Pobierz PDF
Bezpieczny Kredyt – Prosta Ochrona z Avivą Pobierz PDF

Karta Produktu Ubezpieczeniowego

Ochrona Życia Plus z Avivą Pobierz PDF
Bezpieczny Kredyt – Ochrona Życia z Avivą Pobierz PDF
Bezpieczny Kredyt – Ochrona Spłaty z Avivą Pobierz PDF
Bezpieczny Kredyt – Prosta Ochrona z Avivą Pobierz PDF
Bezpieczny Kredyt – Prosta Ochrona Spłaty z Avivą Pobierz PDF

 

 

Pełnomocnictwo

ING Bank Śląski S.A. jest upoważniony na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w ramach umowy agencyjnej do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela.

Nationale-Nederlanden TUnŻ Pobierz PDF
Nationale-Nederlanden Towarzystwem Ubezpieczeń S.A Pobierz PDF

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Pobierz PDF
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. Pobierz PDF

 

Jak zgłosić szkodę

Nationalen-Nederlanden

Zgłoszenia roszczenia można dokonać bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeń, niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego:

 • za pośrednictwem strony internetowej www.nn.pl
 • pisemnie na adres Biura Centralnego Nationale-Nederlanden: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.,
 • ul. Topiel 12,
 • 00-342 Warszawa
 • osobiście u Agenta ubezpieczeniowego Nationale Nederlanden
 • telefonicznie pod numerem: 801 20 30 40 (dla tel. stacjonarnych) 22 522 71 24 (dla tel. komórkowych)
Aviva

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Dokumenty proszę przesłać:
- w formie skanu na adres e-mail:  bok@aviva.pl lub
- pisemnie, na adres: 
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 
ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa
 

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

Dokumenty proszę przesłać:
- w formie skanu na adres e-mail:  bok@aviva.pl lub
- pisemnie, na adres: 
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. 
ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa