Co obejmuje ochrona?

Masz do wyboru dwa warianty ubezpieczenia - sprawdź, czego potrzebujesz.
Te warianty ubezpieczenia, umożliwiają uzyskanie preferencji cenowej na marży kredytu hipotecznego.

Ochrona z Nationale-Nederlanden

Opcja Życie Plus

Ubezpieczenie dotyczy kredytów do 700 000 zł i obejmuje:

 • zgon ubezpieczonego

Wybierz ten wariant, jeśli chcesz zabezpieczyć finansowo swoich bliskich.

Ochrona z TU i TUnŻ Europa.

Bezpieczny Kredyt Standard Plus

Ubezpieczenie dotyczy kredytów do 1 500 000 zł i obejmuje:

 • czasową niezdolność do pracy
 • całkowitą niezdolność do pracy
 • hospitalizację 
 • śmierć
 • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

Wybierz ten wariant, jeśli zależy Ci na szerokim zakresie ubezpieczenia i/lub suma Twoich zobowiązań kredytowych przekracza 700 000 zł.  

Jak obliczamy składkę?

Składkę pobieramy automatycznie, co miesiąc - razem z ratą kredytu.

Opcja Życie Plus  0,035% x saldo zadłużenia w dniu płatności raty kredytu
Bezpieczny Kredyt Standard Plus 0,055% x saldo zadłużenia kredytu w dniu płatności raty kredytu

Jak skorzystać?

Jeśli masz pytania dotyczące naszej oferty - zostaw swój numer, oddzwonimy.

Skontaktuj się ze specjalistą

 • Dokumenty

 • Pełnomocnictwo

 • Jak zgłosić szkodę

Dokumenty

Decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia można podjąć po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, przede wszystkim z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, w których znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu.
Opcja Życie Plus Pobierz PDF
Bezpieczny Kredyt Standard Plus Pobierz PDF
Taryfa składek Pobierz PDF

W Kartach Informacyjnych zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu na życie Opcja Życie Plus oraz Programu ubezpieczeniowego Bezpieczny Kredyt Standard Plus. Karta Informacyjna nie jest elementem umowy ubezpieczenia ani materiałem marketingowym. 
Opcja Życie Plus Pobierz PDF
Bezpieczny Kredyt Standard Plus Pobierz PDF

Informacje dotyczące procesu składania i rozpatrywania reklamacji zawarte są w dokumencie Karta informacyjna do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczny Kredyt Standard Plus Pobierz PDF

Materiał informacyjny umożliwiający porównanie produktów ubezpieczeniowych:
Pobierz PDF

Pełnomocnictwo

ING Bank Śląski S.A. na podstawie umów agencyjnych zawartych z Nationale-Nederlanden Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A., Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. i Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. jest upoważniony, na podstawie udzielonych pełnomocnictw, do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Ubezpieczycieli.

Opcja Życie Plus Pobierz PDF
Bezpieczny Kredyt Standard Plus Pobierz

Jak zgłosić szkodę

Opcja Życie Plus:

Zgłoszenia roszczenia można dokonać bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeń, niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego:

 • za pośrednictwem strony internetowej www.nn.pl
 • pisemnie na adres Biura Centralnego Nationale-Nederlanden: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.,
 • ul. Topiel 12,
 • 00-342 Warszawa
 • osobiście u Agenta ubezpieczeniowego Nationale Nederlanden
 • telefonicznie pod numerem: 801 20 30 40 (dla tel. stacjonarnych) 22 522 71 24 (dla tel. komórkowych)

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia

Bezpieczny Kredyt Standard Plus:

Zgłoszenia roszczenia można dokonać bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeń, niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego:

 • za pośrednictwem strony internetowej www.tueuropa.pl - zakładka Centrum Obsługi Klienta
 • pisemnie lub osobiście u Ubezpieczyciela:
 • ul Gwiaździsta 62
 • 53-413 Wrocław 
 • telefonicznie na nr 801 500 300 lub +48 71 36 92 887

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia