Zakres ubezpieczenia

W zależności od wariantu ubezpieczenia:

 • Nieuprawnione użycie karty
 • Gotówka pobrana z bankomatu
 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
 • Assistance dom

Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karta Informacyjna

Decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia można podjąć po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, przede wszystkim z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i Taryfą składek, w których znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu.
Pobierz PDF

W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu PZU ochrona karty ING Plus. Karta Informacyjna nie jest elementem umowy ubezpieczenia ani materiałem marketingowym.
Pobierz PDF

Informacje dotyczące zdalnego zawierania umów ubezpieczenia zawarte są w "Regulaminie świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w imieniu PZU SA drogą elektroniczną przez ING Bank Śląski S.A."
Pobierz PDF

Informacje dotyczące procesu składania i rozpatrywania reklamacji zawarte są w dokumencie "Postanowienia dodatkowe i odmienne do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia".
Pobierz PDF

Składka ubezpieczeniowa

Zakres ubezpieczenia Składka ubezpieczeniowa
Wariant I:
 • Nieuprawnione użycie karty
 • Gotówka pobrana z bankomatu
2 zł
Wariant II:
 • Nieuprawnione użycie karty
 • Gotówka pobrana z bankomatu
 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
6 zł
Wariant III:
 • Nieuprawnione użycie karty
 • Gotówka pobrana z bankomatu
 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
 • Assistance dom
12 zł

Jak skorzystać?

Masz już kartę do konta? Kup ubezpieczenie szybko i wygodnie

Złóż wniosek

Jeśli masz pytania dotyczące oferty ubezpieczeniowej - zostaw swój numer, oddzwonimy.

Skontaktuj się z doradcą 

Pełnomocnictwo

ING Bank Śląski S.A. na podstawie umowy agencyjnej zawartej z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. jest upoważniony, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela.
Pobierz PDF

Jak zgłosić szkodę?

Zgłoszenia szkody można dokonać pod numerami Infolinii PZU SA: +48 801 102 102 lub +48 (22) 566 55 55

Ubezpieczenie Assistance Dom: Centrum Alarmowe PZU Pomoc dostępne jest pod numerem telefonu: 801 102 102 lub 22 2 102 102 (koszt połączenia wg stawek operatorów)