Dlaczego warto?

Szeroka ochrona

Z dwoma wariantami do wyboru.

Polecane ubezpieczenie

Do produktów hipotecznych w naszym banku.

Minimum formalności

Po prostu złóż wniosek w najbliższym oddziale.

icon

Ważne: wsparcie dla kredytobiorców hipotecznych w związku z falą nawałnic

Osoby, które ubezpieczyły swoją nieruchomość będącą zabezpieczeniem kredytu hipotecznego za naszym pośrednictwem – w TU Europa lub PZU – miały obowiązek cesji, tj. przekazania naszemu bankowi praw wynikających z polisy.

Jednak w związku z niedawną falą nawałnic odszkodowania do wysokości 5 000 zł zostaną wypłacone bezpośrednio właścicielom nieruchomości.

Wierzymy, że takie rozwiązanie pozwoli łatwiej zlikwidować szkody wyrządzone przez żywioł.

Co obejmuje ochrona?

Ochrona:

Podstawowa

Rozszerzona

nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych

V V
ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku x V
OC w życiu prywatnym x V
assistance dom - czyli pomoc fachowców w razie wystąpienia szkody w domu V V


Który pakiet wybrać?

 • Pakiet podstawowy - jeśli dopiero budujesz dom lub zależy Ci tylko na zabezpieczeniu spłaty kredyty hipotecznego. Otrzymasz ubezpieczenie murów domu lub mieszkania.
 • Pakiet rozszerzony - jeśli ważna jest dla Ciebie pełna ochrona domu lub mieszkania, w którym już mieszkasz. Otrzymasz ubezpieczenie murów nieruchomości, jej wyposażenia, a także odpowiedzialności cywilnej domowników i pomoc fachowców w razie nieprzewidzianych zdarzeń.

Chronisz więcej - spłacasz mniej

Jeśli zdecydujesz się na zakup ubezpieczenia w wariancie rozszerzonym, obniżymy marżę Twojego kredytu hipotecznego o 0,05 p.p. Skorzystaj z promocji Mieszkaj bezpiecznie z niższą ratą - tylko do 17 listopada. 
Sprawdź regulamin promocji

Jak pobieramy składkę?

Składkę ubezpieczenia liczymy od kwoty kredytu lub pożyczki - nie sumy ubezpieczenia. 
Obliczamy ją na okres roku, ale pobieramy co miesiąc - w 12 ratach.
Ratę składki pobieramy automatycznie z ratą kredytu. 

Składkę obliczamy ją w ten sposób:

Wariant podstawowy 0,0096% x kwota udzielonego kredytu
Wariant rozszerzony 0,0228% x kwota udzielonego kredytu

Jak skorzystać?

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania dotyczące oferty - zostaw numer, oddzwonimy..

Zostaw numer 

Spotkajmy się w oddziale

Wystarczy, że złożysz wniosek o ubezpieczenie w dowolnym oddziale banku.

Znajdź najbliższy oddział 

 • Dokumenty

 • Pełnomocnictwo

 • Jak zgłosić szkodę

Dokumenty

Decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia można podjąć po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, przede wszystkim z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, w których znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu.

Mieszkaj bezpiecznie z PZU (od 1.01.2016 r.) Pobierz PDF
Taryfa składek Pobierz PDF

Mieszkaj bezpiecznie z TU Europa Pobierz PDF
Taryfa składek Pobierz PDF

W Kartach Informacyjnych zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniach Mieszkaj bezpiecznie z PZU oraz Mieszkaj bezpiecznie z TU Europa. Karta Informacyjna  nie jest elementem umowy ubezpieczenia ani materiałem marketingowym. 
Mieszkaj bezpiecznie z PZU Pobierz PDF
Mieszkaj bezpiecznie z TU Europa Pobierz PDF

Informacje dotyczące procesu składania i rozpatrywania reklamacji zawarte są w dokumencie Postanowienia dodatkowe i odmienne do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 
Mieszkaj bezpiecznie z PZU Pobierz PDF

Informacje dotyczące procesu składania i rozpatrywania reklamacji zawarte są w dokumencie Karta informacyjna do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 
Mieszkaj bezpiecznie z TU Europa Pobierz PDF

Materiał informacyjny umożliwiający porównywanie produktów ubezpieczeniowych Pobierz PDF

Informacje dotyczące zdalnego zawierania umów ubezpieczenia zawarte są w Regulaminie świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w imieniu PZU SA drogą elektroniczną przez ING Bank Śląski S.A.
Pobierz PDF

Pełnomocnictwo

ING Bank Śląski S.A. na podstawie umów agencyjnych zawartych z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną i Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. jest upoważniony, na podstawie udzielonych pełnomocnictw, do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Ubezpieczycieli.
Mieszkaj bezpiecznie z PZU Pobierz
Mieszkaj bezpiecznie z TU Europa Pobierz

Jak zgłosić szkodę

icon

Ważne: wsparcie dla kredytobiorców hipotecznych w związku z falą nawałnic

Osoby, które ubezpieczyły swoją nieruchomość będącą zabezpieczeniem kredytu hipotecznego za naszym pośrednictwem – w TU Europa lub PZU – miały obowiązek cesji, tj. przekazania naszemu bankowi praw wynikających z polisy.

Jednak w związku z niedawną falą nawałnic odszkodowania do wysokości 5 000 zł zostaną wypłacone bezpośrednio właścicielom nieruchomości.

Wierzymy, że takie rozwiązanie pozwoli łatwiej zlikwidować szkody wyrządzone przez żywioł.

Mieszkaj Bezpiecznie z PZU

Zgłoszenia szkody można dokonać pod numerami Infolinii PZU SA:
+48 801 102 102 lub +48 (22) 566 55 55

Ubezpieczenie Assistance Dom:
Centrum Alarmowe PZU Pomoc dostępne jest pod numerem telefonu: 801 102 102 lub 22 2 102 102 (koszt połączenia wg stawek operatorów)

Mieszkaj Bezpiecznie z TU Europa

Zgłoszenia roszczenia można dokonać bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeń, niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego:

 • za pośrednictwem strony internetowej www.tueuropa.pl
 • pisemnie lub osobiście u Ubezpieczyciela:
  ul Gwiaździsta 62
  53-413 Wrocław
 • telefonicznie na nr 801 500 300 lub +48 71 36 92 887

Pobierz wniosek zgłoszenia