Zakresy ubezpieczeń

Ochrona ubezpieczeniowa dostępna jest w dwóch wariantach odpowiednio obejmujących swoim zakresem ubezpieczenie:

Wariant podstawowy:

 • ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, 
 • assistance dom    


Wariant rozszerzony:

 • ubezpieczenie nieruchomości  od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie ruchomości domowych (od ognia i innych  zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku)
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym (PZU), ubezpieczenie OC  z tytułu posiadania i użytkowania nieruchomości (TU Europa)  
 • assistance dom    

Mieszkaj bezpiecznie z niższą ratą

Skorzystaj z ubezpieczenia nieruchomości oferowanego przez ING Bank Śląski i zyskaj nie tylko szeroki zakres ochrony.
Kup ubezpieczenie w wariancie rozszerzonym i obniż ratę kredytu hipotecznego

Sprawdź ofertę kredytu hipotecznego 

Więcej informacji w Regulaminie oferty

Co daje nasze ubezpieczenie?

atrakcyjne warunki finansowania
Składkę liczymy od kwoty kredytu - nie sumy ubezpieczenia.

szeroki zakres ochrony
To ochrona na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń, ubezpieczenie OC oraz assistance w domu.

jeszcze wygodniej
Nie musisz umawiać się z agentem - umowę ubezpieczenia przygotujemy razem z dokumentami kredytowymi.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karta Informacyjna i Postanowienia dodatkowe

Decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia można podjąć po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, przede wszystkim z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, w których znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu.

Mieszkaj bezpiecznie z PZU (od 1.01.2016 r.) Pobierz PDF
Taryfa składek Pobierz PDF

Mieszkaj bezpiecznie z TU Europa Pobierz PDF
Taryfa składek Pobierz PDF

W Kartach Informacyjnych zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniach Mieszkaj bezpiecznie z PZU oraz Mieszkaj bezpiecznie z TU Europa. Karta Informacyjna  nie jest elementem umowy ubezpieczenia ani materiałem marketingowym. 
Mieszkaj bezpiecznie z PZU Pobierz PDF
Mieszkaj bezpiecznie z TU Europa Pobierz PDF

Informacje dotyczące procesu składania i rozpatrywania reklamacji zawarte są w dokumencie Postanowienia dodatkowe i odmienne do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 
Mieszkaj bezpiecznie z PZU Pobierz PDF

Informacje dotyczące procesu składania i rozpatrywania reklamacji zawarte są w dokumencie Karta informacyjna do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 
Mieszkaj bezpiecznie z TU Europa Pobierz PDF

Materiał informacyjny umożliwiający porównywanie produktów ubezpieczeniowych Pobierz PDF

Informacje dotyczące zdalnego zawierania umów ubezpieczenia zawarte są w Regulaminie świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w imieniu PZU SA drogą elektroniczną przez ING Bank Śląski S.A.
Pobierz PDF

Składka ubezpieczeniowa

Składka ubezpieczeniowa kalkulowana jest za okresy roczne i płatna w 12 miesięcznych ratach. Raty oblicza się według następującej formuły:
Wariant podstawowy 0,0096% x kwota udzielonego kredytu
Wariant rozszerzony 0,0228% x kwota udzielonego kredytu

Rata składki płatna jest miesięcznie, w dniu płatności raty kredytu.

Jak skorzystać?

Wystarczy, że właściciel nieruchomości przyjdzie do dowolnego oddziału banku i zawnioskuje o ubezpieczenie.

Znajdź najbliższy oddział 

Jeśli masz pytania dotyczące oferty ubezpieczeniowej - zostaw swój numer, oddzwonimy.

Skontaktuj się z doradcą 

Pełnomocnictwo

ING Bank Śląski S.A. na podstawie umów agencyjnych zawartych z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną i Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. jest upoważniony, na podstawie udzielonych pełnomocnictw, do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Ubezpieczycieli.
Mieszkaj bezpiecznie z PZU Pobierz
Mieszkaj bezpiecznie z TU Europa Pobierz

Jak zgłosić szkodę?

Mieszkaj Bezpiecznie z PZU

Zgłoszenia szkody można dokonać pod numerami Infolinii PZU SA:
+48 801 102 102 lub +48 (22) 566 55 55

Ubezpieczenie Assistance Dom:
Centrum Alarmowe PZU Pomoc dostępne jest pod numerem telefonu: 801 102 102 lub 22 2 102 102 (koszt połączenia wg stawek operatorów)

Mieszkaj Bezpiecznie z TU Europa

Zgłoszenia roszczenia można dokonać bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeń, niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego:

 • za pośrednictwem strony internetowej www.tueuropa.pl - zakładka Centrum Obsługi Klienta
 • pisemnie lub osobiście u Ubezpieczyciela:
  ul Gwiaździsta 62
  53-413 Wrocław
 • telefonicznie na nr 801 500 300 lub +48 71 36 92 887

Pobierz wniosek zgłoszenia