Zakresy ubezpieczeń

W ramach umowy ubezpieczenia można wybrać jeden z czterech wariantów ubezpieczenia. Warianty charakteryzują się określoną sumą ubezpieczenia oraz wysokością składki - 4 zł, 8 zł, 10 zł lub 21 zł. Właściciel polisy może podwyższyć albo obniżyć sumę ubezpieczenia zmieniając wybrany wariant ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia:

  • Śmierć Ubezpieczonego
  • Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku
  • Śmierć Ubezpieczonego wskutek Wypadku komunikacyjnego
  • Trwałe inwalidztwo całkowite bądź częściowe wskutek Nieszczęśliwego wypadku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karta Informacyjna i Postanowienia dodatkowe

Decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia można podjąć po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, przede wszystkim z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, w których znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu.
Pobierz PDF

W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu na życie OPCJA NW PLUS. Karta Informacyjna  nie jest elementem umowy ubezpieczenia ani materiałem marketingowym. 
Pobierz PDF

Składka ubezpieczeniowa

Zakres ubezpieczenia Wysokość sum ubezpieczenia dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia (w złotych polskich)
Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4
Śmierć ubezpieczonego 100 zł 200 zł 300 zł 300 zł
Śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 25 000 zł 40 000 zł 80 000 zł
Śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 10 000 zł 25 000 zł 40 000 zł 120 000 zł
Trwałe inwalidztwo częściowe wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 25 000 zł 40 000 zł 80 000 zł
Trwałe inwalidztwo całkowite wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 25 000 zł 40 000 zł 80 000 zł
Składka ubezpieczeniowa 4 zł 8 zł 10 zł 21 zł

Jak skorzystać z ubezpieczenia?

Masz już konto w ING?

Kup ubezpieczenie szybko i wygodnie w bankowości internetowej

Kup ubezpieczenie

Nie posiadasz jeszcze konta z dostępem do bankowości internetowej?

Otwórz konto

Jeśli masz już konto, ale nie posiadasz jeszcze bankowości internetowej aktywuj dostęp

Pełnomocnictwo

ING Bank Śląski S.A. na podstawie umowy agencyjnej zawartej z Nationale-Nederlanden Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie SA jest upoważniony, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela.
Pobierz PDF

Jak zgłosić szkodę?

Zgłoszenia roszczenia można dokonać bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeń, niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego:

  • za pośrednictwem strony internetowej www.nn.pl
  • pisemnie na adres Biura Centralnego Nationale-Nederlanden:
    Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.,
    ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem: 801 20 30 40 (dla tel. stacjonarnych), 22 522 71 24 (dla tel. komórkowych)

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia
Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia (śmierć osoby objętej ubezpieczeniem)