Program certyfikacji

ING Bank Śląski współpracuje z renomowanymi producentami oprogramowania finansowo-księgowego/ERP w celu integracji oferowanych przez nich rozwiązań z systemem bankowości internetowej ING BusinessOnLine.

Certyfikat zgodności

Integracja systemów finansowo-księgowych/ERP z ING BusinessOnLine odbywa się na podstawie umowy partnerskiej, a rozwiązaniom przygotowanym w oparciu o wytyczne banku przyznawane są certyfikaty zgodności.

Certyfikat potwierdza dostosowanie systemów na poziomie umożliwiającym transfer danych między systemami FK/ERP a ING BusinessOnLine, w szczególności w zakresie:

 • elektronicznej wymiany plików zawierających dyspozycje przelewów krajowych, zagranicznych, na rzecz organów podatkowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także plików w formie wyciągów MT 940 oraz MT 942,
 • raportów z informacjami o saldach i transakcjach na rachunkach bankowych,
 • możliwości wymiany danych za pomocą WebService.

Oprogramowanie współpracujące z WebService

Korzyści z integracji

1

Dla Klientów:

 • wygoda korzystania z usług bankowych – wiele czynności można wykonać bez konieczności logowania się do systemu bankowości internetowej ING BusinessOnLine
 • redukcja czasochłonności i pracochłonności obsługi operacyjnej
 • wysoki poziom bezpieczeństwa komunikacji
 • automatyzacja procesu wymiany danych między systemami
 • eliminacja pomyłek
 • gwarancja zgodności formatów danych
 • wsparcie techniczne ze strony Banku oraz producentów systemów FK/ERP
2

Dla dostawców oprogramowania:

 • potwierdzenie zgodności z systemem bankowości internetowej ING BusinessOnLine wyrażone w nadanym przez bank certyfikacie

 • możliwość dotarcia do grupy Klientów ING Banku, którzy chcą przeprowadzić proces integracji systemu FK/ERP bez konieczności angażowania własnych zasobów IT 

Skontaktuj się z doradcą

Zadzwoń