Zaległości w spłacie zobowiązań

  • Kontakt w sprawie problemów z terminową spłatą

  • Restrukturyzacja

  • Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Kontakt w sprawie problemów z terminową spłatą

  • Opóźnienia w spłacie zobowiązań

+48 32 357 00 88

  • Restrukturyzacja

+48 32 357 00 76

Godziny kontaktu: 8:00 - 18:00 (poniedziałek - piątek)

  • Windykacja, w tym prowadzona przez firmy zewnętrzne:

- Windykacja polubowna: +48 32 357 00 72
- Windykacja egzekucyjna: +48 32 357 00 71

  • Jeśli Twoja pożyczka była ubezpieczona- skontaktuj się z ubezpieczycielem

+48 801 500 300 lub +48 71 36 92 887

Możesz także odwiedzić nasz oddział: 

Znajdź najbliższy oddział ING Banku

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja zadłużenia to czasowa lub trwała możliwość zmiany pierwotnych warunków jego spłaty.

Zgłoś swoje problemy finansowe najszybciej jak to tylko możliwe. Spróbujemy pomóc Ci dopasować wysokość spłaty rat do Twoich bieżących możliwości finansowych.

Jeżeli bank wysłał do Ciebie ostateczne wezwanie do zapłaty wniosek o restrukturyzację możesz złożyć w ciągu 14 dni od daty odebrania wezwania.

Jak złożyć wniosek o restrukturyzację?

1. Wydrukuj i wypełnij wniosek

Wypełnij wszystkie pola we wniosku i podpisz go zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w banku. Pamiętaj! Jeżeli zobowiązania udzieliliśmy kilku kredytobiorcom, wniosek musi być wypełniony i podpisany przez każdego z nich.

2. Jeśli posiadasz dokumenty potwierdzające powód złożenia wniosku dołącz ich kopie do wniosku.

 

3. Przygotowany wniosek/wnioski wraz z załącznikami

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców przeznaczony jest dla osób fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu hipotecznego. Wnioski w sprawie udzielenia wsparcia można składać, od 19 lutego 2016 roku, w oddziale banku (pobierz wniosek). Wsparcie przyznaje się w oparciu o umowę zawieraną między bankiem a kredytobiorcą. Może być ono wypłacane przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w wysokości równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 1 500 zł miesięcznie. Zwrot wsparcia przez kredytobiorcę następuje po upływie dwóch lat karencji, przez 8 kolejnych lat w równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny.

Jeśli masz pytania zadzwoń do nas: +48 32 357 00 76  
Godziny kontaktu: 8:00 - 18:00 (poniedziałek - piątek)

Jeżeli nie kwalifikujesz się do przyznania wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców a masz trudności z opłacaniem rat kredytu hipotecznego, możesz złożyć wniosek o restrukturyzację - dowiedz się więcej.