Zadaniem Banku Depozytariusza jest m.in.:

  • bezpieczne przechowywanie aktywów funduszu oraz prowadzenie ich rejestru,
  • prowadzenie rachunków na rzecz funduszu,
  • kontrola wyceny aktywów netto i jednostek uczestnictwa/rozrachunkowych funduszy.

Depozytariusz zapewnia również pełne raportowanie danych towarzystwom oraz organom nadzoru. Działając jako Bank Depozytariusz ING dysponuje bogatym doświadczeniem we współpracy z największymi funduszami inwestycyjnymi, co sprzyja rozszerzaniu wachlarza usług i podnoszenia ich jakości.

Wysoki poziom usług w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych potwierdza certyfikat zgodności wg standardu ISAE 3402. Działalność ING Banku w tym obszarze jest poddawana cyklicznym audytom na zgodność ze standardem ISAE 3402 przeprowadzanym przez niezależną firmę audytorską. ISAE 3402 jest międzynarodowym standardem opracowanym przez Amerykański Instytut Biegłych Rewidentów umożliwiającym organizacji świadczącej usługi analizę wewnętrznych procesów kontrolnych przez niezależnego audytora.

Zalety oferty

Bezpieczeństwo
przechowywanych aktywów
i prowadzonych operacji

Doświadczenie w obsłudze
różnych rodzajów funduszy
inwestycyjnych

Dobór rozwiązań
do indywidualnych potrzeb
klientów

Staranność i najwyższe
standardy obsługi przez
profesjonalnych doradców

Wysoka jakość usług
potwierdzona przez nagrody
branżowe i certyfikat ISAE 3402

Zobacz także

ING Wholesale Banking

Globalne rozwiązania dla korporacji

Więcej

Doradztwo dla branż

Skontaktuj się z ekspertem sektorowym

Więcej