Rozumiejąc różnorodność potrzeb naszych klientów umożliwiamy Państwu skorzystanie z dodatkowych usług powiązanych z oferowanym przez ING Bank produktem powierniczym. Usługi te obejmują między innymi:

  • kontrolę wartości portfela papierów wartościowych wraz
    z przygotowaniem odpowiednich raportów zgodnie z Państwa preferencjami,
  • sprawozdawczość dostosowaną do Państwa potrzeb zarówno pod względem zawartości merytorycznej raportów jak i rozwiązań komunikacyjnych,
  • obsługę podatkową związaną z operacjami dokonywanymi dla Państwa
    i obsługą operacji na papierach wartościowych,
  • możliwość korzystania z rozwiązań zapewniających płynność rozliczeń transakcji np. kredyty intraday/overdraft w złotych lub w innej walucie,
  • dostęp do usług wymiany walutowej w przypadku dokonywania inwestycji na papierach wartościowych emitowanych i nabywanych za granicą.

Zalety oferty

Szeroka oferta
dodatkowych usług
i rozwiązań dostosowanych
do indywidualnych
potrzeb klientów

Wszechstronna
sprawozdawczość i różne
metody komunikacji
z klientem

Rozwiązania
zapewniające płynność
rozliczeń

Najwyższe standardy
obsługi i wsparcie
profesjonalnych doradców

Zobacz także

ING Wholesale Banking

Globalne rozwiązania dla korporacji

Więcej

Doradztwo dla branż

Skontaktuj się z ekspertem sektorowym

Więcej