ING Bank Śląski oferuje usługi powiernicze na podstawie licencji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego)
od 06.03.1997 r.

Nabywane przez klientów papiery wartościowe emitowane w Polsce
oraz na innych rynkach rejestrowane są na rachunku papierów wartościowych prowadzonym w naszym Banku.

Bezpieczeństwo nabywanych przez papierów wartościowych jest zapewnione m.in. poprzez:

  • bezpośrednie uczestnictwo ING Banku w centralnych depozytach papierów wartościowych (takich jak Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,
    czy Rejestr Papierów Wartościowych),
  • sieć rachunków ING Banku w międzynarodowych instytucjach depozytowo-rozliczeniowych i bankach zagranicznych,
  • skarbce ING Banku spełniające wymogi bezpieczeństwa NBP.

Zalety oferty

Bezpieczeństwo przechowywanych
papierów wartościowych

Szeroka sieć
korespondentów

Dobór rozwiązań
do indywidualnych potrzeb
klientów

Wysoka jakość usług
potwierdzona przez nagrody
branżowe i certyfikat ISAE 3402

Zobacz także

ING Wholesale Banking

Globalne rozwiązania dla korporacji

Więcej

Doradztwo dla branż

Skontaktuj się z ekspertem sektorowym

Więcej