Naszym klientom gwarantujemy sprawne przekazywanie informacji
o papierach wartościowych
zarejestrowanych na ich rachunku w naszym Banku. Codzienne monitorowanie wydarzeń na rynku kapitałowym umożliwia nam zapewnienie rzetelnych informacji dotyczących aktywów znajdujących się na rachunku.

Oprócz informacji o wydarzeniach w spółkach emitentach ING Bank oferuje:

  • pełną obsługę operacji na papierach wartościowych (ang. corporate actions),
  • usługi proxy voting – polegające na reprezentowaniu inwestora
    na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy,
  • obsługę operacji wypłaty pożytków (ang. income collection)
    z posiadanych papierów wartościowych zarejestrowanych na Państwa rachunku, takich jak dywidenda, kupon obligacji, czy też wykup papierów dłużnych.

Zalety oferty

Bezpieczeństwo i niezawodność
obsługi wypłat pożytków i zdarzeń
korporacyjnych (corporate actions)

Obsługa walnych zgromadzeń
akcjonariuszy w Polsce
i za granicą

Pełna oferta usług
portfelowych

Zobacz także

ING Wholesale Banking

Globalne rozwiązania dla korporacji

Więcej

Doradztwo dla branż

Skontaktuj się z ekspertem sektorowym

Więcej