ING Bank dokonuje standardowych rozliczeń transakcji na papierach wartościowych w terminach zgodnych z cyklami rozliczeń przyjętymi przez dany rynek. Płatności związane z rozliczeniami transakcji dokonywane
są tego samego dnia, w którym następuje rozliczenie zgodnie z zasadami DvP (ang. Delivery versus Payment). Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych sprawia, że proces przeprowadzania operacji rozliczeniowych jest zautomatyzowany, operacje są przeprowadzane szybko
i sprawnie, a ryzyko związane z procesem rozliczeniowym oraz rejestrowaniem papierów wartościowych jest zredukowane do minimum.

Poza standardowymi instrumentami rynku kasowego, ING Bank rozlicza również, jako jeden z nielicznych banków powierniczych, wszystkie rodzaje transakcji instrumentami pochodnymi notowanymi na GPW zarówno
w zakresie rozliczenia kasowego, jak i z dostawą instrumentu bazowego.

ING Bank z powodzeniem oferuje także usługi rozliczeniowe dla podmiotów zagranicznych, zdalnych członków GPW, zdalnych uczestników rynku Treasury Bondspot Poland i innych platform obrotu, działając jako reprezentant takich podmiotów w izbie rozliczeniowej KDPW_CCP oraz
w krajowych depozytach KDPW i RPW (NBP).

Zalety oferty

Bezpieczeństwo,
niezawodność i szybkość
operacji rozliczeniowych na
polskim i zagranicznych rynkach

Obsługa rozliczeniowa
giełdowych instrumentów
pochodnych

Dobór rozwiązań
do indywidualnych
potrzeb klientów

Wsparcie profesjonalnych
doradców

Zobacz także

ING Wholesale Banking

Globalne rozwiązania dla korporacji

Więcej

Doradztwo dla branż

Skontaktuj się z ekspertem sektorowym

Więcej