Oblicz ratę pożyczki

Pożyczka od 1000 do 160 000 zł, z okresem spłaty do 96 miesięcy

Masz pytanie?

Masz więcej pytań?

Zostaw numer oddzwonimy.
Odpowiemy na Twoje pytania.

Ile chcesz pożyczyć?
(kwota bez doliczonej prowizji) 
Na jak długo?
 
Prowizja doliczana do pożyczki?
Czy jesteś stałym klientem1?
Z ubezpieczeniem?
RATA MIESIĘCZNA: 2
Miesięczna składka ubezpieczeniowa:
 
Kwota pożyczki:
(łącznie z doliczoną prowizją)
Kwota pożyczki:
 
Oprocentowanie:
Prowizja:
1. Jesteś stałym klientem jeśli na Twoje konto od co najmniej 3 miesięcy wpływa wynagrodzenie. Zapoznaj się z pełną definicją dostępną w TOiP
Ikona - jestem klientem

Jestem klientem

i mam dostęp do systemu bankowości internetowej ING Banku Śląskiego


Weź pożyczkę w systemie bankowości
internetowej ING Banku Śląskiego

Złóż wniosek o pożyczkę Przez internet możesz wnioskować maksymalnie o 60 000 zł
Ikona - jestem klientem

Nie jestem klientem


Weź pożyczkę przez internet.

Wypełnij wniosek online Przez internet możesz wnioskować maksymalnie o 20 000 zł, na okres 60 miesięcy, bez opcji ubezpieczenia
Jeśli jesteś zainteresowany pożyczką na innych warunkach wyślij formularz kontaktu.

Nie podjąłeś jeszcze decyzji?

Sprawdź jak zyskać na pożyczce w 4 prostych krokach

Niezdecydowany?

Wypełnij formularz. Oddzwonimy, doradzimy.

1. Klient Stały - Klient terminowo regulujący wszelkie dotychczasowe zobowiązania wobec ING Banku Śląskiego, którego rachunki nie są obciążone tytułami wykonawczymi i egzekucyjnymi oraz posiadający w ING Banku Śląskim: KONTO PREMIUM lub od minimum 3 miesięcy inny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek oszczędnościowy pod warunkiem, że na rachunek regularnie od 3 miesięcy wpływają środki z tytułu uzyskiwanego dochodu.

2. RRSO dla reprezentatywnego przykładu pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego (wg definicji TOiP) w wysokości 10 418,82 zł, na dzień 20.02.2017 r. wynosi 19,77%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 9 830,00 zł, umowę zawartą w dniu 20.02.2017 r. na okres 45 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne w wysokości 8,99% w stosunku rocznym, 44 rat w wysokości 273,52 zł oraz ostatnia 45 rata w wysokości 273,44 zł, płatnych każdego 20-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt pożyczki w wysokości 3 790,97 zł składają się: odsetki w wysokości 1 889,50 zł, kredytowana prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 588,82 zł oraz miesięczna składka ubezpieczeniowa w ramach Ubezpieczenia na życie do pożyczek gotówkowych ,,Pakiet Srebrny”/,,Pakiet Złoty” w wysokości 29,17 zł (łącznie 1 312,65 zł w całym okresie kredytowania). Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 13 620,97 zł.

Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez ING Bank Śląski S.A. na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujące założenia:

- Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, zaś obie Strony wypełniać będą w całości i w terminie wynikające z niej zobowiązania (w przypadku ich naruszenia powstać mogą dodatkowe zobowiązania wskazane w Umowie),
- odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażane są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),
- wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- obowiązująca w dacie zawarcia Umowy stopa oprocentowania pożyczki oraz prowizje i opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania Umowy.

Oprocentowanie wynosi od 7,79% do 8,99%. Prowizja wynosi od 0% do 7,99% kwoty pożyczki.

Bank zastrzega sobie prawo weryfikacji zdolności kredytowej Klienta oraz odmowy udzielenia pożyczki. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Reklama ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, Katowice. Informacje aktualne na dzień: 01.08.2017. Dodatkowe informacje: www.ingbank.pl, Infolinia 801 222 222 (całkowity koszt połączenia według stawek operatora) lub oddział Banku.