• Rachunki bieżące, oszczędnościowe

  • Lokaty terminowe

  • Kredyty / Karty kredytowe

  • Odsetki od zadłużenia przeterminowanego

Rachunki bieżące, oszczędnościowe

Oprocentowanie produktów znajdujących się w bieżącej ofercie Banku prezentujemy poniżej. Sprawdź oprocentowanie produktów wycofanych z oferty Banku

Rachunki bieżące, oszczędnościowe

Rachunek w PLN/USD/EUR/GBP

 
KONTO Z LWEM w PLN/USD/EUR/GBP   nieoprocentowane

Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN

0,70%

Rachunki oszczędnościowe w walutach obcych

 
Otwarte Konto Oszczędnościowe w EUR   0,01%
Otwarte Konto Oszczędnościowe w USD   0,10%
Otwarte Konto Oszczędnościowe w GBP   0,25%

Lokaty terminowe

Lokaty terminowe

Lokaty terminowe w PLN o stałej stopie %  
6 miesięcy: od 1 000 zł 0,50%
12 miesięcy: od 1 000 zł 0,75%
24 miesiące: od 1 000 zł 1,00%

Lokaty terminowe w EUR o stałej stopie %

 
12 miesięcy: od 500 EUR 0,15%
24 miesiące: od 500 EUR 0,20%

Lokaty terminowe w USD o stałej stopie %

 
12 miesięcy: od 500 USD 0,35%
24 miesiące: od 500 USD 0,45%

Kredyty / Karty kredytowe

Kredyty / Karty kredytowe

Linia kredytowa dla Przedsiębiorców (bez zabezpieczenia)

zmienne oprocentowanie obliczane jest na podstawie wysokości indeksu WIBOR* i marży

Standard linia kredytowa dla Przedsiębiorców do 50 000 zł 8% marży
prowizja: 2% (minimum 200 zł)
  powyżej 50 000 zł 6% marży
prowizja: 2% (minimum 200 zł)

Linia kredytowa dla Przedsiębiorców z zabezpieczeniem 

zmienne oprocentowanie obliczane jest na podstawie wysokości indeksu WIBOR* i marży

Linia kredytowa dla Przedsiębiorców   marża: 4%
prowizja: 2% (minimum 200 zł)

Pożyczka dla Przedsiębiorców (bez zabezpieczenia)
 

zmienne oprocentowanie obliczane jest na podstawie wysokości indeksu WIBOR* i marży

Wariant I - bez prowizji niezależnie od kwoty marża: 5,8%
prowizja: 0%
Wariant II - z prowizją do 50 000 zł marża: 6%
prowizja: 2,5% (minimum 200 zł)
  powyżej 50 000 zł marża: 5%
prowizja: 2,5% (minimum 200 zł)

Pożyczka dla Przedsiębiorców (z zabezpieczeniem)

zmienne oprocentowanie obliczane jest na podstawie wysokości indeksu WIBOR* i marży

Wariant I - bez prowizji do 500 000 zł marża: 4,5%
prowizja: 0%
  powyżej 500 000 zł marża: 3,5%
prowizja: 0%
Wariant II - z prowizją do 500 000 zł marża: 3,5%
prowizja: 2,5% (minimum 200 zł)
  powyżej 500 000 zł marża: 2,5%
prowizja: 2,5% (minimum 200 zł)

Pożyczka dla Profesjonalistów

Wariant I - bez prowizji   marża 5%
prowizja: 0%
Wariant II - z prowizją   marża 3,5%
prowizja: 2,5% (minimum 200 zł)

Kredyt inwestycyjny dla wspólnot mieszkaniowych

zmienne oprocentowanie obliczane jest na podstawie wysokości indeksu WIBOR* i marży

Wariant I - bez prowizji do 200 000 zł marża: 2%
prowizja: 0%
  do 500 000 zł marża: 2%
prowizja: 0%
  powyżej 500 000 zł marża: 2%
prowizja: 0%
Wariant II - z prowizją do 200 000 zł marża: 2,5%
prowizja: 1% (minimum 200 zł)
  do 500 000 zł marża: 2%
prowizja: 1% (minimum 200 zł)
  powyżej 500 000 zł

marża: 1,5%
prowizja: 1% (minimum 200 zł)

ECO Kredyt - bez prowizji  do 500 000 zł marża: 1,5%
prowizja: 0%
  powyżej 500 000 zł marża: 1,5%
prowizja: 0%

Karty kredytowe

Karta kredytowa VISA dla Przedsiębiorców   10%

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego

Nowe zasady naliczania odsetek od zaległych zobowiązań – dla Przedsiębiorców

Nowe zasady naliczania odsetek podwyższonych:

Produkt

Data podpisania umowy lub aneksu

Wysokość odsetek podwyższonych

Kredyty i karty kredytowe 
z wyjątkiem linii kredytowej

1 stycznia 2016 lub później 14% dla wszystkich produktów 
= 2 x (stopa referencyjna NBP 1,5% + 5,5 pkt proc.)
Kredyty i karty kredytowe 
z wyjątkiem linii kredytowej

31 grudnia 2015 lub wcześniej

10% dla produktów złotówkowych 
= 4 x stopa lombardowa NBP 2,5%

5% dla produktów w obcych walutach
= 2 x stopa lombardowa NBP 2,5%

Dla rachunków otwartych 14 listopada 2016 lub później
Rachunki rozliczeniowe
Karty przedpłacone
Linia kredytowa
14 listopada 2016 lub później 14% dla wszystkich produktów
= 2 x (stopa referencyjna NBP 1,5% + 5,5 pkt proc.)
Dla rachunków otwartych przed 14 listopada 2016

Rachunki rozliczeniowe
Karty przedpłacone
Linia kredytowa
Rachunki oszczędnościowe

bez względu na datę

10% dla produktów złotówkowych 
= 4 x stopa lombardowa NBP 2,5%

5% dla produktów w obcych walutach 
= 2 x stopa lombardowa NBP 2,5%

Odsetki podwyższone obliczamy według zmiennej stropy procentowej w stosunku rocznym.

Odsetki podwyższone (karne) w tej chwili nie mogą przekroczyć odsetek maksymalnych za opóźnienie, które wynoszą :

14% 
= 2 x (stopa referencyjna NBP 1,5% + 5,5 pkt proc.)

Co dalej
Jeśli zmienią się stopy NBP (lombardowa lub referencyjna), automatycznie zmienią się też odsetki podwyższone.

Obecne stopy NBP
Wszystkie stopy procentowe NBP znajdują się w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego.

Podstawa prawna
Kodeks cywilny i Zarządzenie Prezesa Zarządu Banku nr Fin/55/2016