Poznajmy się bliżej

Zatrudniamy ponad 8 000 pracowników różnych specjalizacji, w tym ok. 4 500 osób w sieci sprzedaży w różnych miastach Polski. Centrala banku zlokalizowana jest w Warszawie i Katowicach – tutaj znajdują się jednostki zajmujące się m.in. rozwojem oferty produktowej, utrzymaniem i rozwojem systemów, wsparciem administracyjnym oraz organizacyjnym.


3 powody, dla których warto z nami pracować

Nowoczesność i stabilność

Będąc stabilną firmą i uznanym pracodawcą stawiamy jednocześnie na elastyczność oraz innowacyjność.

Przyjazna kultura


Tworzymy unikalną kulturę organizacyjną opartą na szacunku i pozytywnych relacjach.

Możliwości rozwoju


Mamy rozbudowaną ofertę rozwojową dla naszych pracowników

"

Dla mnie ogromną wartością i źródłem satysfakcji jest pewność, że pracuję w prestiżowej, rozpoznawalnej i docenianej na rynku firmie. Cieszę się, że mogę być uczestnikiem tego sukcesu.

Renata - Menedżer Wydziału
w Contact Center

Nasze wartości

ING Bank Śląski to bank, w którym liczą się ludzie. Nasze wartości wyrażają nasz stosunek do świata oraz siebie nawzajem.

Jak pracujemy?

Proces rekrutacji

Proces rekrutacji odbywa się w kilku etapach

Selekcja aplikacji
Selekcja aplikacji i wyłonienie tych, które najbardziej odpowiadają profilowi danego stanowiska.
Rozmowa kwalifikacyjna
Rozmowa rekrutacyjna z pracownikiem HR i/lub menedżerem
Zadania dodatkowe
W zależności od wymagań na danym stanowisku, np.:
  • testy logicznego i analitycznego myślenia
  • testy umiejętności
  • próbki pracy
  • assessment center
  • weryfikacja znajomości języka angielskiego
Spotkanie z przełożonym
Ostatni i decydujący etap rekrutacji
Wynik rekrutacji
Złożenie propozycji wybranemu kandydatowi

W ING Banku Śląskim rekrutacje prowadzimy przez cały rok w odpowiedzi na zapotrzebowanie poszczególnych jednostek biznesowych. Nasze oferty możesz znaleźć na tej stronie oraz na największych portalach pracy.

Pomoc w rekrutacji


Co otrzymujesz, pracując w ING Banku Śląskim?

Dołącz do ING Banku Śląskiego