Praktyki studenckie – współpraca z uczelniami
 

Studentom umożliwiamy odbycie praktyk studenckich, realizowanych w ramach programu studiów (skierowanie z uczelni) oraz innych form praktyk organizowanych przez instytucje, których celem jest wspieranie rozwoju zawodowego studentów.

Nasze oferty staży i praktyk można znaleźć na naszej stronie internetowej, na największych portalach pracy i na wybranych stronach Biur Karier. O możliwości odbycia praktyk i staży informujemy też podczas targów pracy i wydarzeń studenckich, na których jesteśmy obecni. Ich listę można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce ING na uczelniach. Targi pracy

Jesteś zainteresowany odbyciem praktyki? Aplikuj

Zobacz także