Myślimy o naszym otoczeniu

Angażujemy się w edukację finansową i stale zwiększamy dostępność naszych placówek. Jesteśmy częścią lokalnych społeczności – dwie bankowe fundacje i nasi wolontariusze wspierają potrzebujących.

Edukacja finansowa 

Interesuje nas, jakie czynniki decydują o finansowych wyborach konsumentów. Zależy nam, aby były one jak najbardziej racjonalne. Dlatego, na różne sposoby, dzielimy się wiedzą o finansach.

Klientów indywidualnych wspieramy we właściwych wyborach. Już od lat na naszej stronie internetowej prezentujemy poradniki dotyczące różnych form kredytów, a w 2015 roku uruchomiliśmy serwis Navidom - narzędzie, które ułatwia przejście przez proces wyboru, zakupu a nawet wykończenia mieszkania. Na naszej stronie udostępniamy również informacje na temat bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej i mobilnej. Z kolei w edukacyjnym serwisie Społeczność ING, oprócz możliwości zadania pytania na forum, znajdziemy jasne i przystępne rady, jak poruszać się po świecie codziennych finansów.

W 2015 roku uruchomiliśmy też – pod marką Aleo – bloga Firma kupuje. Jego celem jest edukacja na temat potencjału strategicznego zakupów firmowych oraz dzielenie się najlepszymi praktykami zakupowymi, które pozytywnie wpływają nie tylko na ten obszar, ale również na ogólne wyniki firmy.

Ponadto nasi klienci korporacyjni brali udział w spotkaniach o charakterze edukacyjnym, takich jak:

  • konferencja na temat właściwego przygotowania i przeprowadzania procesu sukcesji – wydarzenie z 2014 roku, powtórzone w ubiegłym roku ze względu na duże zapotrzebowanie klientów. W konferencji udział wzięli eksperci z Instytutu Biznesu Rodzinnego oraz kancelarii prawnych,
  • seria wykładów bankowego eksperta na temat pozyskiwania dotacji unijnych przez firmy,
  • wykład psychologa biznesu, poświęcony zwiększaniu efektywności w prowadzeniu firmy.

Od końca 2011 roku prowadzimy też w Polsce badania konsumenckie na temat trendów w zachowaniach i postawach wobec zagadnień finansowych. Badanie to jest częścią międzynarodowego projektu Grupy ING i ma miejsce dwa razy w roku.

W 2015 roku zaangażowaliśmy się we wspólny projekt sektora bankowego na rzecz edukacji finansowej młodzieży ze szkół gimnazjalnych (BAKCYL), prowadzony przez Warszawski Instytut Bankowości. W ramach projektu nasi pracownicy prowadzą wolontarystycznie w gimnazjach lekcje pt. Twoje pieniądze, Pożyczaj z głową, Mądre inwestowanie, Finanse na całe życie. Cykl czterech lekcji stanowi kompendium wiedzy na temat finansów dla wchodzących w dorosłość ludzi. Do roli wolontariusza w projekcie BAKCYL przeszkolonych zostało łącznie 13 naszych pracowników. Dziewięciu z nich poprowadziło 35 lekcji w gimnazjach na terenie województwa śląskiego i łódzkiego.

Zaangażowani pracownicy

Zgodnie z zapisami Regulaminu pracy ING Banku Śląskiego S.A. nasi pracownicy mogą przeznaczyć 8 godzin z rocznego czasu pracy na wolontariat pracowniczy. Od 2006 roku wspólnie z Fundacją ING Dzieciom prowadzimy program Wolontariat ING, który polega na wsparciu działalności społecznej naszych pracowników w środowisku lokalnym. W 2015 roku ok 1500 pracowników zaangażowało się w inicjatywy wolontariackie. Więcej na ten temat znajdziesz w zakładce o Fundacji ING Dzieciom.

Wieloletnią tradycję mają również akcje krwiodawstwa organizowane we współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W 2015 roku w 6 takich akcjach udział wzięło 101 pracowników, którzy oddali łącznie 46 litry krwi.

Więcej informacji na temat relacji banku ze społeczeństwem znajdziesz na stronach: