Naszą misją jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży.

Fundacja ING Dzieciom jest jedną z najstarszych fundacji korporacyjnych w Polsce. Powstała na fundamentach powołanej w 1991 roku Fundacji Banku Śląskiego. Dzięki pracy i zaangażowaniu ludzi związanych z fundacją, wolontariuszy ING oraz partnerów społecznych, pomoc w różnej formie otrzymało dotąd kilkanaście tysięcy dzieci.

Swoją misję fundacja realizuje poprzez autorskie programy społeczne.

 • Turnusy Uśmiechu - bezpłatne turnusy terapeutyczno-edukacyjne dla podopiecznych fundacji, w ośrodku wypoczynkowym w Wiśle,
 • Wolontariat ING  - w ramach tego programu pracownicy, przy finansowym wsparciu fundacji, angażują się w lokalne inicjatywy społeczne,
 • Biblioterapia  - fundacja bezpłatnie przekazuje, wydane wspólnie z ING Bankiem Śląskim książki dla dzieci - „Kosmitę” i „Lucjana lwa, jakiego nie było”,
 • Świetlice internetowe ING  - świetlice z bezpłatnym dostępem do internetu w całej Polsce.

Nasze programy

Turnusy Uśmiechu

Podopieczni fundacji korzystają z dwutygodniowych bezpłatnych pobytów w ośrodku wypoczynkowym w Wiśle. W zależności od ich potrzeb, fundacja realizuje program terapeutyczny, edukacyjny lub kolonie dla podopiecznych szkół podstawowych, świetlic środowiskowych, grup terapeutycznych. W 2016 roku w 11 turnusach uczestniczyło prawie 550 dzieci z całej Polski.

Nabór wniosków na turnusy odbywa się na stronie internetowej www.ingdzieciom.pl.

Bieżące informacje o Turnusach Uśmiechu dostępne są na Facebooku.

 

Wolontariat ING

W ramach programu Fundacja ING Dzieciom wspiera rozwój lokalnych społeczności i zaangażowanie pracowników. Wolontariusze realizują swoje projekty przy wsparciu finansowym fundacji i w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi oraz miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej.

Każdy pracownik może wykorzystać 8 godzin czasu pracy na wolontariat. W 2016 roku wolontariusze poświęcili 4215 godzin na udział w lokalnych akcjach. W sumie 1440 osób zrealizowało ponad 60 projektów w całej Polsce. Wśród nich znalazły się projekty z konkursu grantowego Dobry Pomysł, inicjatywy doraźne oraz akcje krwiodawstwa. 

W październiku 2016 roku 440 pracowników banku już po raz czwarty wzięło udział w kolejnej edycji imprezy sportowej Biegnij Warszawo. Za każdego biegacza z drużyny bank przekazał Fundacji ING Dzieciom pieniądze. Na konto Fundacji wpłynęło łącznie 44 300 zł. Kwota ta została przekazana na realizację czterech inicjatyw sportowych dla dzieci i młodzieży, prowadzonych przez lokalne organizacje pozarządowe. Projekty zostały zgłoszone i wybrane przez pracowników.

Bieżące informacje o Wolontariacie dostępne są na stronie www.ingdzieciom.pl i Facebooku.

 

Biblioterapia

W latach 2005-2010 fundacja wspierała realizację programu W towarzystwie lwa. Jego głównym celem było upowszechnianie biblioterapii, czyli terapii z wykorzystaniem odpowiednio przygotowanych tekstów lub książek.

Z inicjatywy banku powstały dwie książki: Lucjan Lew, jakiego nie było i Kosmita.

 • Lucjan lew, jakiego nie było to książka dla dzieci dotkniętych chorobami onkologicznymi. Opowieść uczy, jak pokonywać trudności, oswoić strach i poznać siłę przyjaźni.
 • Kosmita – zaadresowany do rodzin dzieci autystycznych. Historia bohaterów pomaga zrozumieć trudne zachowania i pokazuje, jak szukać wsparcia w specjalistycznej terapii. Książka powstała we współpracy z Fundacją Synapsis.

Każdego roku książki trafiają do kilku tysięcy młodszych i starszych czytelników. Autorką książek jest Roksana Jędrzejewska-Wróbel. Oprawę graficzną przygotowała Joanna Jung.

Obydwie publikacje są dostępne w wersjach elektronicznych na stronie www.ingdzieciom.pl.

 

Świetlice internetowe ING

W latach 2005-2013 Fundacja ING Dzieciom otwierała świetlice internetowe tam, gdzie dzieci i młodzież miały utrudniony dostęp do Internetu. Dostarczała komputery, oprogramowanie i wspólnie z partnerami społecznymi przystosowywała pomieszczenia. Świetlice internetowe stały się pomocą dydaktyczną w realizacji codziennych zadań szkolnych i pozaszkolnych.

Cele społeczne, realizowane przez świetlice internetowe:

 • rozwój społeczeństwa informacyjnego,
 • pomoc dydaktyczna w realizacji zadań szkolnych i pozaszkolnych.

W całej Polsce działa 30 świetlic.

Zobacz wykaz świetlic internetowych Fundacji ING Dzieciom

Wykaz według województw (stan na 31.12.2016):

 • dolnośląskie (Mieroszów)
 • lubelskie (Łysołaje, Żeszczynka)
 • lubuskie (Bledzew)
 • łódzkie (Pabianice, Wilamów)
 • małopolskie (Olkusz, Tarnów, Kraków)
 • mazowieckie (Jelonki, Warszawa - dwie świetlice, Warka)
 • podkarpackie (Rzeszów)
 • podlaskie (Kuźnica, Narew)
 • śląskie (Katowice, Wisła, Bielsko-Biała, Bytom, Ruda Śląska, Świętochłowice, Zabrze - dwie świetlice, Piekary Śląskie, Zawiercie, Bojszowy),
 • świętokrzyskie (Mąchocice Kapitulne)
 • zachodniopomorskie (Szczecin, Koszalin)

Kogo wspieramy

Beneficjenci Fundacji ING Dzieciom to:

 • organizacje pozarządowe,
 • szkoły i przedszkola (np. szkoły specjalne, integracyjne),
 • świetlice środowiskowe,
 • szpitale prowadzące oddziały pediatryczne.

Forma pomocy i działalność wybranej organizacji musi być spójna z celami i misją Fundacji ING Dzieciom.

Dlatego fundacja nie pomaga organizacjom prowadzącym działalność polityczną, związkową, wyznaniową, czy prywatnym jednostkom szkolnictwa (przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe). Nie wspiera także akcji, w których zachodzi konflikt interesów z celami statutowymi fundacji.

Zobacz także

 • Pomagajmy razem

 • Dokumenty

 • Zespół fundacji

 • Kontakt

Pomagajmy razem

Pomagaj razem z nami. Małych beneficjentów Fundacji ING Dzieciom możesz wesprzeć na dwa sposoby:

 • Przelew dobroczynny

Wpłać darowiznę na cele statutowe fundacji

 • Przekaż 1% podatku

Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego. Zapraszamy do wsparcia jej programów poprzez przekazanie 1% podatku.

KRS 0000103267

Dokumenty

 

Sprawozdanie 2016
 
Sprawozdanie z działalności Więcej
Bilans Więcej
Rachunek wyników Więcej
Informacja dodatkowa Więcej
Sprawozdanie 2015
 
Sprawozdanie z działalności Więcej
Bilans Więcej
Rachunek wyników Więcej
Informacja dodatkowa Więcej
Sprawozdanie 2014
 
Sprawozdanie z działalności Więcej
Bilans Więcej
Rachunek wyników Więcej
Informacja dodatkowa Więcej
Sprawozdanie 2013
 
Sprawozdanie z działalności Więcej
Bilans Więcej
Rachunek wyników Więcej
Informacja dodatkowa Więcej
Sprawozdanie 2012
 
Sprawozdanie z działalności Więcej
Bilans Więcej
Rachunek wyników Więcej
Informacja dodatkowa Więcej
Sprawozdanie 2011
 
Sprawozdanie z działalności Więcej
Bilans Więcej
Rachunek wyników Więcej
Informacja dodatkowa Więcej
Sprawozdanie 2010
 
Sprawozdanie z działalności Więcej
Bilans Więcej
Rachunek wyników Więcej
Informacja dodatkowa Więcej

Zespół fundacji

Zarząd Fundacji

Agata Tomaszewska – Prezes Zarządu Fundacji
Grażyna Zielińska – Członek Zarządu
Krzysztof Stecz – Członek Zarządu

Rada Fundacji

Justyna Kesler – Przewodnicząca Rady
Beata Klonecka – Członek Rady
Joanna Dymna-Oszek – Członek Rady
Joanna Erdman – Członek Rady

Biuro Fundacji

Barbara Śpiewak-Wielogórska – Dyrektor Biura Fundacji
Agata Niemczyk – Dyrektor Ośrodka
Julia Piątkowska – Specjalista ds. Komunikacji
Jolanta Bujok – Koordynator Turnusów
Bożena Drożdż – Główny Księgowy

Kontakt

Fundacja ING Dzieciom

ul. 11 listopada 12
43-460 Wisła
telefon: +48 33 812 69 95
e-mail: fundacja@ingdzieciom.pl
strona: www.ingdzieciom.pl
osoba do kontaktu:  Barbara Śpiewak-Wielogórska
Fundacja na Facebooku