Wealth Management

Zarządzanie majątkiem, to trudne zadnie, które wymaga ciągłej aktywności i podejmowania efektywnych działań. Chcemy wspierać naszych klientów w tej pracy i dlatego proponujemy im opiekę ekspertów, którym można zaufać i powierzyć pieczę nad pomnażaniem swoich pieniędzy. Dodatkowo współpraca ze starannie wybranymi partnerami, sprawia, że oferta Wealth Management jest wyjątkowa – to coś więcej niż bankowość.

Z oferty mogą skorzystać osoby posiadające w naszym banku min. 2 mln zł aktywów lub ich równowartość w walucie wymienialnej.

Unikalna obsługa

Opieka osobistego doradcy wealth management połączona  z bezpośrednim dostępem do dealerów walutowych i doradców inwestycyjnych zarządzających portfelami w Biurze Maklerskim banku. Doradcy wealth management to elitarna grupa ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu złożonymi strukturami majątku klienta. Każdy doradca pracuje z wąska grupą klientów, co sprzyja zrozumieniu potrzeb i budowaniu szczególnych relacji.

Dedykowana oferta

Strategie bezpośrednie w usłudze Zarządzanie Portfelem Inwestycyjnym, emisje Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, indywidualnie tworzone produkty strukturyzowane oraz specjalne rozwiązania kredytowe.

Usługi Wealth Consulting

Wachlarz usług wspierających szeroko rozumiane zarządzanie majątkiem, który obejmuje doradztwo prawno-podatkowe, doradztwo w zakresie obrotu dziełami sztuki (art  advisory) oraz doradztwo edukacyjne. Program prowadzony jest we współpracy ze starannie wybranymi partnerami – firmami specjalizującymi się w wymienionych dziedzinach. Nasi klienci korzystają z usług partnerów Programu na preferencyjnych warunkach, niedostępnych dla innych.

Doradztwo prawno-podatkowe

Nasi Klienci mogą liczyć na kompleksową pomoc prawną i podatkową najwyższej klasy specjalistów. Wszystko po to, by szybciej i skuteczniej osiągać swoje cele biznesowe i osobiste, zabezpieczyć zgromadzony kapitał i przekazać go przyszłym pokoleniom.

Nasi Partnerzy:

Kancelaria Gessel, Koziorowski sp.k.
Kancelaria Zacharzewski i Wspólnicy s.c 

Doradztwo związane ze sztuką (Art Advisory)

Sztuka odgrywa od wielu lat ważną rolę w Grupie ING. Globalna strategia wspierania działań, kulturalnych jest realizowana również w Polsce przede wszystkim za pośrednictwem działającej od 2000 roku Fundacji Sztuki Polskiej ING, która w ramach aktywności CSR promuje polską sztukę współczesną. Naszym celem jest ułatwienie Klientom kontaktu ze sztuką zarówno w wymiarze edukacyjnym jak i inwestycyjnym.

Nasz Partner:
Dom aukcyjny Polswiss Art.

Doradztwo edukacyjne

U podstaw tej unikalnej na polskim rynku usługi leży pomoc dzieciom, wnukom i podopiecznym naszych Klientów w pełnym wykorzystaniu ich potencjału intelektualnego i osobistego. W ramach oferty doradztwa edukacyjnego nasi Klienci zyskują dostęp do elitarnego programu mentoringu i doradztwa przy wyborze ścieżki edukacyjnej i budowaniu przyszłej kariery zawodowej. Nasi Partnerzy pomagają otworzyć bramy najlepszych uczelni w Europie i USA.

Nasz Partner:
Fundacja  Luminar

Porozmawiajmy

Chcesz skorzystać z oferty Wealth Consulting?

Umów się na spotkanie