Karty debetowe

Propozycja dla pracowników, którzy w zakresie realizacji wydatków służbowych korzystają ze środków dostępnych na prowadzonym w ING Banku rachunku bankowym swojej firmy.

Sprawdź jak otrzymać

ING CardsOnLine

Prosta obsługa kart służbowych Twojej firmy

Więcej o aplikacji

O produkcie

 

Karty debetowe przeznaczone są głównie dla pracowników (kierowcy, zaopatrzeniowcy, administracja, itp.), którzy w zakresie realizacji wydatków służbowych korzystają ze środków dostępnych na prowadzonym w ING Banku rachunku bankowym swojej firmy. Transakcje dokonywane kartą debetową realizowane są bowiem na bieżąco ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym, z uwzględnieniem ustalonych indywidualnie dla każdej karty dziennych limitów transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dzięki czemu stanowią doskonałe narzędzie ułatwiające kontrolę obrotu pieniężnego. Użytkownik karty MasterCard Corporate może również zawierać transakcje na odległość (przez telefon, internet czy zamówienie pocztowe). Transakcje dokonane kartą debetową są bezpośrednio odzwierciedlane w saldzie firmowego rachunku bankowego i widoczne na wyciągu z tego rachunku.

Korzyści

 

Dostępność środków

 • Dostęp do środków zgromadzonych na firmowym rachunku bankowym 24 h na dobę -do wysokości salda oraz w ramach ustalonego z ING Bankiem dziennego limitu transakcji,
 • Możliwość dokonywania płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowejw punktach handlowo-usługowych, wypłat gotówki w bankomatach i kasach banków, a w przypadku karty MasterCard Corporate zawierania transakcji na odległość (przez telefon, internet czy zamówienie pocztowe),
 • Szybki dostęp do gotówki poprzez sieć bankomatów na całym świecie.

Komfort i wygoda

 • Możliwość płacenia za towary i usługi w kraju oraz za granicą,
 • Prosta i szybka wymiana waluty dla wydatków służbowychrealizowanych podczas podróży zagranicznych,
 • Wyeliminowanie konieczności wydawania pracownikom zaliczek i rozliczania ich,
 • Usprawnienie procesu rozliczaniai księgowania wydatków służbowych,
 • Regularny monitoring wydatków:
  • Otrzymywanie informacji o dokonanych kartą transakcjach na wyciągu rachunku bankowego,
  • Możliwość sprawdzenia salda na firmowym rachunku bankowym w bankomatach ING Banku.

Bezpieczeństwo

 • Możliwość nadania numeru PIN telefonicznie lub za pośrednictwem systemu bankowości internetowej ING BusinessOnLine,
 • Możliwość wielokrotnej zmiany numeru PIN w bankomatach ING Banku,
 • W przypadku kradzieży lub zgubienia karty możliwość natychmiastowego zastrzeżenia karty telefonicznie pod numerem telefonu +48 (32) 357 00 12 – serwis telefoniczny czynny 24 godziny / 7 dni,
 • Dodatkowy, płatny pakiet ubezpieczeń do karty obejmujący ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty oraz ubezpieczenie gotówki pobranej z bankomatu.

Jak otrzymać?


Zobacz także