Karty obciążeniowe (charge)

Wygodny sposób regulowania wydatków służbowych, zwłaszcza o charakterze reprezentacyjnym. Karty obciążeniowe skierowane są przede wszystkim do kadry zarządzającej.

Sprawdź jak otrzymać

ING CardsOnLine

Prosta obsługa kart służbowych Twojej firmy

Więcej o aplikacji

O produkcie

 

Karty obciążeniowe skierowane są przede wszystkim do kadry zarządzającej i służą do regulowania wydatków służbowych, zwłaszcza o charakterze reprezentacyjnym. Użytkownik karty może dokonywać transakcji bezgotówkowych, jak również wypłacać gotówkę w bankomacie. Karty charge są kartami z odroczoną płatnością, zatem obciążenie rachunku bankowego firmy z tytułu dokonanych kartą transakcji odbywa się raz w miesiącu, po zakończeniu cyklu rozliczeniowego. Dla każdej karty ustanowiony jest indywidualny, miesięczny limit wydatków, odpowiadający Państwa potrzebom. Ponadto można ustalić osobny, dzienny limit wypłat gotówkowych. Limit karty może zostać w prosty i szybki sposób zwiększony w razie potrzeby (np. podczas pobytu pracownika za granicą).

Każdy użytkownik karty obciążeniowej wydanej przez ING Bank objęty jest ochroną ubezpieczeniową w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju i za granicą, kosztów leczenia za granicą, bagażu podróżnego za granicą, opóźnienia lotu za granicą, assistance za granicą, odpowiedzialności cywilnej w kraju i za granicą.

Karcie MasterCard Business Gold charge towarzyszyć może program lojalnościowy, który umożliwia użytkownikowi karty korzystanie z przywilejów wynikających z członkostwa w programie IAPA ICLP (International Customer Loyality Programs) oraz programie Priority Pass. Członkostwo w tych prestiżowych programach oferuje szereg udogodnień w trakcie podróży po całym świecie, takich jak zniżki w hotelach i wypożyczalniach samochodów, pośrednictwo w rezerwacji hoteli, biur i sal konferencyjnych czy też wstęp do ekskluzywnych poczekalni na lotniskach wyposażonych w urządzenia biurowe wraz z dostępem do internetu.

Dowiedz się więcej o programach lojalnościowych dla karty MasterCard Business Gold Charge.

Korzyści

Dostępność środków

 • Możliwość dokonywania płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowo-usługowych,zawierania transakcji na odległość (przez telefon, internet czy zamówienie pocztowe) oraz wypłat gotówki w bankomatach i kasach banków,
 • Miesięczny limit wydatków karty niezależny od stanu środków pieniężnych na firmowym rachunku bankowym,indywidualnie dopasowany do potrzeb użytkownika karty,
 • Możliwość szybkiego zwiększenia limitu wydatków karty(np.: podczas pobytu pracownika za granicą),
 • Szybki dostęp do gotówki poprzez sieć bankomatów na całym świecie.

Komfort i wygoda

 • Możliwość płacenia za towary i usługi w kraju oraz za granicą,
 • Prosta i szybka wymiana waluty dla wydatków służbowychrealizowanych podczas podróży zagranicznych,
 • Wyeliminowanie konieczności wydawania pracownikom zaliczek i rozliczania ich,
 • Usprawnienie procesu rozliczania i księgowania wydatków służbowych,
 • Regularny monitoring wydatków:
  • Otrzymywanie szczegółowych zestawień transakcji dla każdej karty,
  • Historia transakcji dostępna w systemie bankowości internetowej ING BusinessOnLine.

Bezpieczeństwo

 • Możliwość nadania numeru PIN telefonicznie lub za pośrednictwem systemu bankowości internetowej ING BusinessOnLine,
 • Możliwość wielokrotnej zmiany numeru PIN w bankomatach ING Banku,
 • W przypadku kradzieży lub zgubienia karty możliwość natychmiastowego zastrzeżenia karty telefonicznie pod numerem telefonu +48 (32) 357 00 12 – serwis telefoniczny czynny 24 godziny / 7 dni,
 • Bezpłatny pakiet ubezpieczeń do karty obejmujący ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty, ubezpieczenie gotówki pobranej z bankomatu oraz ubezpieczenie podróżne.

Jak otrzymać

 

Zobacz także