Karty przedpłacone

Umożliwiają komfortową obsługę wydatków służbowych i administracyjnych firmy oraz wypłatę wynagrodzeń i dodatków świadczeń finansowych dla pracowników.

Sprawdź jak otrzymać

ING CardsOnLine

Prosta obsługa kart służbowych Twojej firmy

Więcej o aplikacji

O produkcie

 

ING Bank Śląski jako jeden z pierwszych banków w Polsce i w Europie zaoferował nowy typ karty płatniczej - kartę przedpłaconą. Zapewnia ona wygodną obsługę wydatków służbowych i administracyjnych firmy oraz wypłatę wynagrodzeń i dodatkowych świadczeń finansowych dla pracowników.

Karta przedpłacona posiada swój własny rachunek i nie jest powiązana z rachunkiem bankowym firmy. Karta zasilana jest określoną kwotą, przekazaną do dyspozycji użytkownika karty. W każdej chwili można dokonać kolejnego zasilenia.

Karty przedpłacone dostępne są w dwóch wariantach:

 • Firmowe karty przedpłacone - karty te stanowią bezpieczną i wygodną alternatywę dla gotówki i voucherów, interesującą zwłaszcza dla tych pracowników, którzy swoje wyjazdy służbowe planują starannie pod względem finansowym lub nie mogą przekroczyć ściśle zaplanowanego na dany wyjazd budżetu. Firmowa karta przedpłacona może być również wykorzystywana do udostępniania pracownikom administracji środków na zakupy towarów i usług potrzebnych w codziennej działalności firmy. Właścicielem środków pieniężnych zgromadzonych na indywidualnym rachunku karty jest firma, a użytkownikiem karty jest wskazany pracownik. Firmowe karty przedpłacone są bardzo wygodną formą dokonywania płatności. Karty można zasilić w każdej chwili kwotą w dowolnej wysokości, dokonując przelewu lub wpłaty gotówkowej na wskazany rachunek karty. Pozwala to na limitowanie i kontrolę ponoszonych wydatków.
 • Indywidualne karty przedpłacone - karty te mają szeroki wachlarz zastosowań. Mogą być wykorzystywane m.in. do wypłaty wynagrodzeń, premii, świadczeń, bonów okazjonalnych czy też wsparcia działań promocyjnych firmy. Właścicielem środków pieniężnych zgromadzonych na indywidualnym rachunku karty jest osoba fizyczna. Indywidualne karty przedpłacone ING Banku spełniają rolę elektronicznej portmonetki, umożliwiając posiadaczowi karty dostęp do środków pieniężnych bez konieczności posiadania rachunku bankowego prowadzonego w ING Banku. Pozwalają na realizację transakcji do wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na indywidualnym rachunku karty, dedykowanym do jej obsługi. Aby zwiększyć limit dostępnych środków wystarczy dokonać wpłaty gotówkowej lub przelewu na rachunek karty.

W ramach oferty kart przedpłaconych możliwe jest wydanie kart przedpłaconych z niestandardową, zaproponowaną przez Państwa wizualizacją, co pozwala na wyeliminowanie problemów logistycznych związanych z dystrybucją tradycyjnych nagród rzeczowych lub bonów towarowych, wypłatą wynagrodzeń, premii, świadczeń, bonów okazjonalnych, ale również wspiera działania promocyjne firmy i umożliwia osiągnięcie całkowitej identyfikacji karty z firmą poprzez „co-brand”.

Korzyści

 

Dostępność środków

 • Dostęp do środków zgromadzonych na firmowym rachunku bankowym 24 h na dobę -do wysokości salda dostępnego na rachunku karty oraz w ramach ustalonego z ING Bankiem dziennego limitu transakcji,
 • Możliwość ustalenia dziennego limitu dla transakcji gotówkowych w ramach opcji oferowanych przez ING Bank,
 • Możliwość dokonywania płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowejw punktach handlowo-usługowych, wypłat gotówki w bankomatach i kasach banków oraz transakcji zawieranych na odległość (przez telefon, internet czy zamówienie pocztowe),
 • Szybki dostęp do gotówki poprzez sieć bankomatów na całym świecie.

Komfort i wygoda

 • Możliwość płacenia za towary i usługiw kraju i za granicą,
 • Prosta i szybka wymiana waluty dla wydatków służbowychrealizowanych podczas podróży zagranicznych,
 • Wyeliminowanie konieczności wydawania pracownikom zaliczek i rozliczania ich,
 • Możliwość usprawnienia rozliczeń z pracownikami – wypłat wynagrodzeń, premii, świadczeń dodatkowych,
 • Możliwość zasilenia karty w dowolnym momencie i w dowolnej kwocie,
 • Regularny monitoring wydatków:
  • Otrzymywanie informacji o dkonanych kartą transakcjach na wyciągu z rachunku karty,
  • Możliwość sprawdzenia salda na rachunku karty w bankomatach ING Banku.

Bezpieczeństwo

 • Możliwość nadania numeru PIN telefonicznie lub za pośrednictwem systemu bankowości internetowej ING BusinessOnLine,
 • Bezpieczeństwo wynikające z możliwości zasilenia karty niewielką, niezbędną kwotą,
 • Możliwość wielokrotnej zmiany numeru PIN w bankomatach ING Banku,
 • W przypadku kradzieży lub zgubienia karty możliwość natychmiastowego zastrzeżenia karty telefonicznie pod numerem telefonu +48 (32) 357 00 12 – serwis telefoniczny czynny 24 godziny / 7 dni,
 • Dodatkowy, płatny pakiet ubezpieczeń do karty obejmujący ubezpieczenie nieuprawnionego użycia kart oraz ubezpieczenie gotówki pobranej z bankomatu (dotyczy firmowych kart przedpłaconych).

Działania marketingowe

 • Wyeliminowanie problemów logistycznych związanych z dystrybucją tradycyjnych nagród rzeczowych lub bonów towarowych, wypłatą wynagrodzeń, premii, świadczeń, bonów okazjonalnych,
 • Umożliwienie całkowitej identyfikacji kartą z firmą poprzez "co-brand".

Jak otrzymać?


Zobacz także