• Wyniki roczne

 • Wyniki półroczne

 • Wyniki kwartalne

 • Wybrane dane w xls

 • Rewident

Wyniki roczne

2017
2016

Zobacz Raport zintegrowany 2016

2015

Zobacz Raport roczny online 2015

2014

Zobacz Raport roczny online 2014

2013

Zobacz Raport roczny online 2013

2012

 

2011
2010

 

2009

 

2008

 

2007

 

2006

 

2005

 

2004

 

2003

 

2002

 

2001

 

2000

 

1999

 

1998

 

Wyniki półroczne

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 

2007

 

2006

 

2005

 

2004

 

2003

 

2002

 

2001

 

2000

 

1999

 

 

Wyniki kwartalne

2018
 • I kwartał
2017
 • IV kwartał
 • III kwartał
 • I kwartał
2016
 • IV kwartał
 • III kwartał
 • I kwartał
2015
 • IV kwartał
 • III kwartał
 • I kwartał
2014
 • IV kwartał
 • I kwartał

 

2013
 • IV kwartał
 • III kwartał
 • I kwartał

 

2012
 • IV kwartał
 • III kwartał
 • I kwartał

 

2011
 • IV kwartał
 • III kwartał
 • I kwartał

 

2010
 • IV kwartał
 • III kwartał
 • I kwartał

 

2009
 • IV kwartał
 • III kwartał
 • I kwartał

 

2008
 • IV kwartał
 • III kwartał
 • II kwartał
 • I kwartał

 

2007
 • IV kwartał
 • III kwartał
 • II kwartał
 • I kwartał

 

2006
 • IV kwartał
 • III kwartał
 • II kwartał
 • I kwartał

 

2005
 • IV kwartał
 • III kwartał
 • II kwartał
 • I kwartał

 

2004
 • IV kwartał
 • III kwartał
 • II kwartał
 • I kwartał

 

2003
 • IV kwartał
 • III kwartał
 • II kwartał
 • I kwartał

 

2002
 • IV kwartał
 • III kwartał
 • II kwartał
 • I kwartał

 

2001
 • IV kwartał
 • III kwartał
 • II kwartał
 • I kwartał

 

2000

 

1999

 

1998

 

 

Wybrane dane w xls

Rewident

Informacja o zasadach wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zgodnie z postanowieniami Statutu ING Banku Śląskiego S.A. oraz Regulaminem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. podmiot przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego Banku jest wybierany przez Radę Nadzorczą Banku na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu. Dokonując wyboru audytora Rada Nadzorcza uwzględnia konieczność konsolidacji sprawozdań finansowych oraz związane z tym jednolite podejście Grupy ING odnośnie zasad zmian audytora. Zasady te spełniają wymogi wynikające z obowiązujących przepisów Unii Europejskiej w tym zakresie.

Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego S.A., na mocy uchwały z dnia 18 stycznia 2013 r., dokonała wyboru firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ING Banku Śląskiego S.A. oraz Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. na lata 2013 - 2015.

Ponadto, na mocy uchwały z dnia 27 listopada 2015 r., Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego S.A. dokonała wyboru firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ING Banku Śląskiego S.A. oraz Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. na lata 2016 - 2017.