Złóż wniosek bez wychodzenia z domu, w dogodnym dla siebie miejscu i czasie.

Wniosek o 500 zł na dziecko, trzeba składać co roku - na każny nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczyna się 1 października.

Jak złożyć wniosek?

Aby złożyć wniosek w programie Rodzina 500+ musisz mieć dostęp do naszej bankowości internetowej.
Otrzymasz go m.in. po otwarciu konta osobistego. Więcej o koncie

1

Przygotuj się

Zanim zaczniesz, zbierz niezbędne dokumenty i informacje. Wypełnienie wniosku może zająć nawet 30 minut.

2

Wypełnij wniosek

Po jego wysłaniu przekażemy go do rządowego systemu emp@tia. Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku. 

Złóż wniosek teraz

3

Czekaj na decyzję

Wnioski rozpatrują instytucje wskazane w ustawie (np. ośrodki pomocy społecznej, urzędy gminy). Od nich otrzymasz informację o przyznaniu świadczenia. 

4

Korzystaj z pieniędzy

Otrzymasz je po pozytywnej decyzji instytucji rozpatrujących wniosek na wskazane w nim konto. 

Komu przysługuje 500 zł na dziecko?

Świadczenie otrzymasz na dzieci poniżej 18 roku życia zamieszkujące z Tobą i pozostające na Twoim utrzymaniu.

Przykład 1.

Jeśli masz jedno dziecko, a twój dochód na członka rodziny nie przekracza 800 zł (1200 zł jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności)

Przykład 2.

Jeśli masz dwoje i więcej dzieci, na drugie i kolejne dzieci niezależnie od dochodu.

Przykład 3.

Jeśli masz dwoje i więcej dzieci, na wszystkie dzieci, o ile twój dochód na członka rodziny nie przekracza 800 zł (1200 zł jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności)

Złóż wniosek Rodzina 500+

Złóż wniosek teraz

Nie masz jeszcze dostępu do systemu bankowości internetowej Moje ING?
Otrzymasz go np. wraz z kontem osobistym. Więcej o koncie

Jak się przygotować?

Możesz potrzebować różnych dokumentów, w zależności od tego, czy ubiegasz się o świadczenie na wszystkie czy wyłącznie na drugie i kolejne dzieci.

 • Na wszystkie dzieci

 • Wyłącznie na drugie i kolejne dziecko

Na wszystkie dzieci

Wypełnienie wniosku może zająć Ci około 30 minut

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek, przygotuj:

 • dowód osobisty
 • adres e-mail
 • dane dzieci i innych członków rodziny, którzy z Tobą mieszkają i są na twoim utrzymaniu (imię, nazwisko, numer PESEL)
 • numer konta, na które chcesz otrzymywać pieniądze

Jeśli uzyskujesz dochody opodatkowane ryczałtem bądź karta podatkową albo dochody zwolnione z opodatkowania dostaniesz do wypełnienia dodatkowe pola w formularzu.

Jak przygotować załączniki?
Maksymalna liczba załączników to 7. Ich maksymalny rozmiar: 3,5MB. Pojedynczy załącznik nie może być większy niż 500 kB. Możesz załączyć dokumenty w formacie PNG, JPG lub PDF.

Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji; muszą się od siebie różnić. Maksymalna liczba znaków w nazwie to 100.

Wyłącznie na drugie i kolejne dziecko

Sprawdź, jak się przygotować, w zależności od tego, jaki masz dochód na członka rodziny.

Wypełnienie wniosku może zająć Ci około 15 minut

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek, przygotuj:

 • dowód osobisty
 • adres e-mail
 • dane dzieci i innych członków rodziny, którzy z Tobą mieszkają i są na twoim utrzymaniu (imię, nazwisko, numer PESEL)
 • numer konta, na które chcesz otrzymywać pieniądze

Jak przygotować załączniki?
Maksymalna liczba załączników to 7. Ich maksymalny rozmiar: 3,5MB. Pojedynczy załącznik nie może być większy niż 500 kB. Możesz załączyć dokumenty w formacie PNG, JPG lub PDF.

Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji; muszą się od siebie różnić. Maksymalna liczba znaków w nazwie to 100.

Przykłady

Przykład: rodzina pięcioosobowa

Twoja rodzina liczy 5 osób (2 dorosłych i 3 dzieci do 18 lat). Dochód na głowę w rodzinie to 750zł. Masz prawo ubiegać się o 500 zł na wszystkie dzieci w tym pierwsze. We wniosku wpisz dane wszystkich dzieci. Jeśli pracujesz na etacie i nie prowadzisz działalności gospodarczej, nie musisz załączać żadnych dokumentów.

Przykład: rodzina czteroosobowa

Twoja rodzina liczy 4 osoby (Ty, dziecko pow. 18 lat i 2 dzieci do 18 roku życia). Dochód na głowę w rodzinie to 1500zł. Masz prawo ubiegać się o 500 zł na trzecie dziecko. 

Przykład: rodzina trzyosobowa

Twoja rodzina liczy 3 osoby (Ty, druga osoba dorosła, dziecko do 18 roku życia). Dochód na głowę w rodzinie to 1300 zł. Nie masz prawa do świadczenia.

Reklamacje

Gdzie składać reklamacje dotyczące wniosku Rodzina 500+?

Jeśli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej ING Banku Śląskiego w zakresie rejestracji i wysyłania wniosku 
 • w formie elektronicznej
  • poprzez system bankowości internetowej - zaloguj się
  • poprzez formularz reklamacji dostępny na stronie Kontakt - sprawdź
 • ustnie
  • telefonicznie (od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 19:00), pod numerem: 
   0 800 163 012 - dla telefonów stacjonarnych (numer bezpłatny); 
   (32) 357 00 62 - dla telefonów stacjonarnych i komórkowych (koszt połączenia wg stawek operatora);
  • osobiście w oddziale banku - znajdź oddział
 • w formie pisemnej:
  • przesyłką pocztową na adres: ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, DOR, skr. poczt. 137, 40-086 Katowice; 
  • osobiście w oddziale banku - znajdź oddział

Reklamacje rozpatrujemy zgodnie z przyjętymi w banku zasadami.

Jeśli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu

prosimy o zwrócenie się bezpośrednio do właściwego organu prowadzącego np. ośrodka pomocy społecznej, urzędu gminy, miasta.

Jak wnioskować bezpiecznie? 

Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpiecznego wnioskowania.

 

Żeby złożyć wniosek w programie Rodzina 500+ w bankowości internetowej naszego banku, nie musisz instalować dodatkowych aplikacji ani oprogramowania. 

Złożenie wniosku jest bezpłatne. 

Nie podawaj pełnego hasła dostępu do systemu, zawsze podawaj tylko znaki wskazane przez system.

Sprawdź czy połączenie jest bezpieczne: zawsze zwracaj uwagę, czy adresy stron logowania widoczne w pasku adresowym są poprawne, czy są poprzedzone zapisem „https” oraz czy na pasku adresu przeglądarki u dołu lub u góry ekranu jest widoczna kłódka (w najnowszych przeglądarkach najczęściej u góry po prawej stronie na pasku adresu przeglądarki). Kłódka musi być zamknięta. Klikając w nią, możesz sprawdzić poprawność oraz ważność certyfikatu ING BankOnline.

Zwróć uwagę na kod autoryzacyjny, który otrzymasz sms’em, jeśli wpiszesz rachunek inny niż ten, który jest u nas w systemie: sprawdź czy dwie pierwsze i trzy ostatnie cyfry numeru rachunku zgadzają z numerem wprowadzonym we wniosku o 500 zł na dziecko. Jeżeli coś się nie zgadza anuluj operację i powiadom nas o tym. 

Sprawdź adres e-mail, z którego otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO):  UPO będą wysyłane wyłącznie z adresu e-mail upo500plus@mrpips.gov.pl po wpłynięciu wniosku o świadczenie w programie 500+ do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie emp@tia.

Uważaj na inne wiadomości e-mail dotyczące tematyki programu Rodzina 500+: mogą zawierać złośliwe oprogramowanie.

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie

Pytania i odpowiedzi

 • Czy bank ING Bank Śląski umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+?

  Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w ING dla osób, które są klientami banku i mają dostęp do naszej bankowości internetowej.

 • Czy bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia jakiekolwiek dane z mojego konta?

  Nie. Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając niektóre Twoje dane osobowe, jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w ING, który będziesz mógł wskazać jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+.

 • Czy bank przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie „Rodzina 500+”?

  Bank odpowiada za możliwość udostępnienia klientom w systemie bankowości internetowej wniosku Rodzina 500+ oraz za poprawne przekazanie go do systemu emp@tia, który potem przekazuje go do Organu prowadzącego w danej gminie.

  Jako dowód przekazania wniosku do systemu emp@tia bank wystawia w serwisie bankowości internetowej techniczne potwierdzenie wysłania wniosku. Zatem bank może odpowiadać na reklamacje związane z przekazaniem wniosku do systemu emp@tia.

  Kiedy tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje dedykowany Organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie reklamacji o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym Organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

 • Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ brane są pod uwagę moje dane z konta?

  Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając niektóre Twoje dane osobowe, jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta, który będziesz mógł wskazać jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+.

 • Czy mogę podać we wniosku Rodzina 500+ konto dziecka do wypłaty świadczeń?

  Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki. Wskazuje on jednak jeden numer konta na wszystkie dzieci.

  Należy pamiętać, że dziecko do 13 roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta. Zatem nawet jeśli posiada ono Otwarte Konto Oszczędnościowe dla dzieci i rodzic chce na nie przekazywać świadczenia z programu Rodzina 500+, to on dysponuje rachunkiem dziecka.

 • Czym się różni potwierdzenie odbioru wniosku, które mogę pobrać z serwisu bankowości internetowej od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO/UPP)?

  Potwierdzenie odbioru wniosku jest wystawiane przez bank w bankowości internetowej INGpo wypełnieniu wniosku Rodzina 500+. Potwierdza ono, że bank przesłał wniosek do systemu emp@tia, który przekazuje go do Organu prowadzącego w gminie. Potwierdzenie odbioru wniosku może mieć kilka statusów:

  • przetwarzany - oznacza to, że bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.
  • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii Organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
  • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek. Informację tę przekazuje wnioskującemu dodatkowo pracownik infolinii.

  Statusy mogą się zmieniać raz na dobę.

  Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO/UPP) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie emp@tia. Otrzymanie potwierdzenia wniosku z banku oraz UPO/UPP nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne na dziecko. Każdy wniosek Rodzina 500+ jest analizowany przez Organ prowadzący w gminie indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego, a Organ prowadzącym w gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą pisemnie, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

  UWAGA! Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, na podstawie złożonego wniosku, odbywa się w drodze decyzji administracyjne wydawanej przez Organ prowadzący w gminie. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.

 • Czy muszę być klientem ING, aby złożyć wniosek Rodzina 500+ za jego pośrednictwem?

  Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w ING jedynie dla osób, które są klientami banku i mają dostęp do serwisu bankowości internetowej banku.

 • Czy po wysłaniu wniosku przez system bankowości internetowej będzie można go modyfikować?

  Nie, nie możesz. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do Organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku.

 • Dlaczego bank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500+?

  Bank umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+ i wysłanie go z serwisu bankowości internetowej do Organu prowadzącego w gminie. Dowodem wysłania wniosku do danego Organu jest techniczne potwierdzenie odbioru wniosku, które można pobrać w serwisie bankowości elektronicznej oraz UPO/UPP, które wnioskujący otrzymuje na adres e-miał podany we wniosku w momencie przekazania go do Organu prowadzącego w gminie.

  Ze względu na to, że banki nie mogą przechowywać danych z wniosku Rodzina 500+, nie mają one możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do Organu prowadzącego w gminie. W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym Organem prowadzącym w Twojej gminie.

 • Jak dane są przetwarzane przez bank w procesie składania wniosku Rodzina 500+?

  Bank udostępnia możliwość złożenia wniosku Rodzina 500+ przez serwis bankowości elektronicznej. Na podstawie danych z systemu banku potwierdza on tożsamość wnioskującego i pomaga w szybszym uzupełnieniu danych we wniosku – np. imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz podpowiada numery kont w ING, jakie klient może użyć do otrzymywania świadczenia z programu Rodzina 500+.

  Bank nie przekazuje we wniosku danych dotyczących rachunków, kredytów, lokat ani żadnych innych produktów, jakie klient posiada w ING.

  Poza tożsamością wnioskującego bank nie weryfikuje informacji, jakie wnioskujący podaje we wniosku Rodzina 500+, zatem jeśli wnioskujący nie podał wystarczającej ilości informacji i nie załączył odpowiednich załączników, będzie się kontaktował z nim Organ prowadzący w gminie. Systemem odpowiedzialnym za przekazanie wniosku Rodzina 500+ z banku do Organu prowadzącego jest emp@tia.

 • Jakie dane zawiera techniczne potwierdzenie odbioru wniosku Rodzina 500+?

  STATUS WNIOSKU - status pobrany z systemu emp@tia
  IDENTYFIKATOR WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku
  DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie nadawcy
  IMIĘ - dane osoby wnioskującej
  NAZWISKO - dane osoby wnioskującej
  PESEL - dane osoby wnioskującej
  NAZWA NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: bank  
  NAZWA/KOD OGRANU PROWADZĄCEGO – nazwa/kod instytucji, odbiorcy wniosku, której system dziedzinowy jest zintegrowany z systemem emp@tia,
  KOD DOKUMENTU 
  WERSJA DOKUMENTU 

 • Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500+ do wypłaty świadczeń?

  Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w systemie bankowości internetowej ING, najwygodniej będzie Ci wskazać konto w naszym banku. Pieniądze możesz również odbierać w formie innej niż przelew na konto – w celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty w przypadku braku konta zostanie będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z Organem prowadzącym w Twojej gminie.

 • Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Rodzina 500+ składanego za pośrednictwem banku? Jaką rolę ma bank, system emp@tia i Organ prowadzący w gminie?

  ING weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+ w systemie bankowości internetowej. Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.

  • Bank umożliwia pobranie wypełnionego wniosku Rodzina 500+ TYLKO bezpośrednio po złożeniu wniosku. Zachowuje jednak możliwość pobrania technicznego potwierdzenia odbioru wniosku przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku.
  • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.
  • System emp@tia to system informatyczny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla służb zabezpieczenia społecznego, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku Rodzina 500+ z banku do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie. System emp@tia wysyła wnioskującemu UPO/UPP na adres e-mail podany we wniosku.
  • Organ prowadzący w gminie / Organ właściwy to jednostka wskazana do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Organ prowadzący w gminie wybierasz ze względu na miejsce swojego zamieszkania.
 • Jakie statusy może mieć wniosek Rodzina 500+ składany w bankowości internetowej na potwierdzeniu wniosku?

  Na potwierdzeniu wniosek Rodzina 500+ składany w bankowości może mieć następujące statusy:

  • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii Organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
  • błąd dostarczenia – oznacza to, że wniosek nie został prawidłowo przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek lub udać się osobiście do placówki organu.
 • Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ w ING Banku Śląskim?

  1. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek:

  • przygotuj dane osobowe swoje i osób zamieszkujących z Tobą w gospodarstwie domowym, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny, nazwę urzędu skarbowego, w którym rozlicza się dana osoba). Część danych zostanie zaczytanych z systemu banku.
  • Przygotuj wybrane dokumenty w wersji elektronicznej, które potwierdzają dochody rodziny, niepełnosprawność lub sytuację formalno-prawną rodziny. Zakres dokumentów dołączany do wniosku jest zależny od indywidualnej sytuacji wnioskującego - więcej
  • upewnij się, jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500+ obejmujące Twoje miejsce zamieszkania - zobacz listę Organów prowadzących w poszczególnych gminach

  2.Zaloguj się do serwisu bankowości internetowej.

  3.Znajdź wniosek Rodzina 500+.

  4.Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie.

  5.Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.

  6.Zatwierdź i zakończ wniosek. Jeśli wskazałeś inny numer rachunku do wypłaty świadczenia, niż konto w naszym banku, wymagane będzie podanie hasła jednorazowego używanego do zatwierdzania operacji w banku.

  7.Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji zaświadczenie o wypełnieniu wniosku oraz kopię wniosku. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem banku.

  8.Po przekazaniu przez bank wniosku do właściwego Organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku Rodzina 500+ (UPO).

  9.W celu uzyskania informacji na temat etapu rozpatrywanie Twojego wniosku kontaktuj się z Organem prowadzącym w Twojej gminie.

  Jak tylko otrzymasz UPO na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje dedykowany Organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym Organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

 • Jak zorientuję się, że źle wypełniłem Wniosek Rodzina 500+?

  Bank odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 500+, ale nie weryfikuje merytorycznie danych i załączników, jakie wprowadziłeś we wniosku. Potwierdzenie wysłania wniosku, jakie wyświetla Ci się w serwisie bankowości elektronicznej banku oraz UPO, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Rodzina 500+, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Rodzina 500+ otrzymasz listowną prośbę od Organu właściwego w gminie o korektę wniosku/uzupełnienie informacji/dokumentów.

 • Jestem klientem ING i mam dostęp do serwisu bankowości internetowej. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku Rodzina 500+?

  Jeśli otworzyłeś konto w naszym banku potwierdzając swoje dane przelewem autoryzacyjnym z innego banku i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w oddziale, nie możesz złożyć wniosku o świadczenie wychowawcze przez system bankowości internetowej ING. Jeśli potwierdzisz swoją tożsamość w dowolnym oddziale ING, będziesz mógł złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem systemu bankowości internetowej ING.

  Jeśli powyższy opis nie dotyczy Twojej sytuacji, prosimy o kontakt z infolinią w celu wyjaśnienia sytuacji.

 • Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie odbioru wniosku Rodzina 500+ wystawiane przez bank?

  Potwierdzenie złożenia wniosku „Rodzina 500+” możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w bankowości internetowej. Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany w bankowości internetowej w zakładce Wiadomości.

  W momencie przekazania wniosku z bankowości internetowej do systemu emp@tia, wszelkie pytania i obsługę wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ przejmują Organy prowadzące w gminie, którym podlega wnioskujący o świadczenie.

 • Kiedy mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+ przez serwis bankowości internetowej?

  Kopię pobranego wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać tylko 1 raz w momencie zakończenia wypełniania wniosku Rodzina 500+ w serwisie bankowości internetowej.

 • Kiedy mogę się spodziewać wypłaty świadczenia?

  Pierwszy wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r. Jeśli zrobisz to:

  • do 01.07. 2016 r. włącznie i wniosek będzie kompletny i prawidłowo wypełniony — dostaniesz decyzję od gminy rozstrzygającą Twój wniosek i wyrównanie za minione miesiące od 1 kwietnia w przypadku decyzji pozytywnej. Na przykład składasz wniosek 28.06.2016. Najpóźniej do 28.09.2016 r. dostaniesz wyrównanie od 01.04.2016 r., czyli za kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień.
   Uwaga: w przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r. organ prowadzący w gminie ma 3 miesiące na rozpatrzenie każdego w wniosku i wypłatę świadczenia w przypadku decyzji pozytywnej, licząc od dnia jego złożenia.
  • po 01.07.2016 r. — w przypadku decyzji pozytywnej, wsparcie na dzieci dostaniesz bez wyrównania za minione miesiące. Na przykład jeśli złożysz wniosek 15.07.2016 r., nie dostaniesz wyrównania i zaczniesz dostawać pieniądze od lipca.
   Uwaga: w przypadku wniosków złożonych po 01.07.2016 r., jeśli wniosek zostanie złożony do 10 dnia danego miesiąca, decyzję i wypłatę świadczenia za ten miesiąc dostaniesz nie później niż do końca tego miesiąca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 10 dniu danego miesiąca, decyzję i pierwszą wypłatę świadczenia z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku dostaniesz w terminie do końca następnego miesiąca.

  Należy pamiętać, że jeśli wniosek będzie nieprawidłowo wypełniony, niekompletny lub jego rozstrzygnięcie wymagać będzie dodatkowych wyjaśnień, wnioskujący dostanie pisemne wezwanie od Organu prowadzącego w gminie do poprawy wniosku, jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień.

  Kolejne wnioski składaj co roku począwszy od 01.08.2017 r.

 • Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia? Jaka jest rola banku w tym procesie?

  Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje Organ prowadzący w Twojej gminie po wcześniejszej analizie wniosku.

  Rola banku ogranicza się do weryfikacji tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+ w systemie bankowości internetowej ING. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki bank usuwa bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.

 • Kto składa wniosek Rodzina 500+. Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?

  Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny — takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci.

  Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek. Dostaną wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki.

 • Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu rodzina 500+. Jak złożyć korektę/aktualizację wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem ING?

  Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z Organem prowadzącym w Twojej gminie.

 • Na jakiej podstawie bank umożliwia przesyłanie wniosków o świadczenia 500+?

  ING Bank Śląski podpisał umowę porozumienie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą składania wniosków w programie Rodzina 500+ w serwisach bankowych banku ING. Podstawa prawna takiego rozwiązania wynika z przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – więcej.

 • Nie mogę załączyć załączników do wniosku Rodzina 500+. Co robić?

  Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ można dodać załączniki o określonych parametrach:

  • Format załączników to JPG, PNG lub PDF
  • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
  • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

  Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Rodzina 500+, niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z infolinią banku.

 • Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła?

  Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „Urzędowe poświadczenie odbioru wniosku o świadczenie 500+” otrzymasz od upo500plus@mrpips.gov.pl

 • Urodziło mi się kolejne dziecko. Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ za pośrednictwem ING?

  Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ złożonego już za pośrednictwem banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z Organem prowadzącym w Twojej gminie.

  Jeśli jednak chcesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze na dziecko, na które dotychczas nie złożyłeś wniosku, np. na nowonarodzone dziecko, jak najbardziej możesz za pośrednictwem banku złożyć kolejny wniosek na to dziecko.

 • Z kim mogę się skontaktować w sprawie programu Rodzina 500+?

  Kontaktuj się przede wszystkim z Organem prowadzącym postępowanie w gminie w której mieszkasz – to jest organ, który będzie rozpatrywał Twój wniosek, wydawał decyzję administracyjną w Twojej sprawie i wypłacał świadczenie w przypadku decyzji pozytywnej.

  Numery infolinii, które zlokalizowane są w każdym województwie, działać będą na potrzeby Programu przez trzy miesiące.

  • Dolnośląskie: (71) 340 60 11, (71) 340 61 17
  • Kujawsko-Pomorskie: 800 500 112
  • Lubelskie: (81) 742 42 40
  • Lubuskie: (95) 711 55 00
  • Łódzkie: (42) 664 20 20, (42) 664 20 12
  • Małopolskie: (12) 392 15 83, (12) 392 15 85
  • Mazowieckie: (22) 695 71 22
  • Opolskie: (77) 452 45 00
  • Podkarpackie: 800 100 990
  • Podlaskie: (85) 743 94 99
  • Pomorskie: (58) 307 71 28, (58) 307 75 28, (58) 307 75 78
  • Śląskie: (32) 207 70 05
  • Świętokrzyskie: (41) 342 16 35, (41) 342 12 05
  • Warmińsko-Mazurskie: (55) 237 45 94
  • Wielkopolskie: (61) 854 11 77
  • Zachodnio-pomorskie : (91) 430 34 25

  W Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej infolinia działa pod numerem (22) 529 06 68.

RozwińZwiń

Złóż wniosek Rodzina 500+

Złóż wniosek teraz

Nie masz jeszcze dostępu do systemu bankowości internetowej Moje ING?
Otrzymasz go np. wraz z kontem osobistym. Więcej o koncie

Zobacz więcej