Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
  • Dziennik

  • Tygodnik

  • MonitorING

Dziennik

25
maj
2018

Gołębi ton minutes EBC. Rośnie ryzyko polityczne w Hiszpanii

Minutes EBC potwierdziły niską skłonność Rady Prezesów do zacieśniania polityki pieniężnej.

Więcej
24
maj
2018

PMI sugeruje spowolnienie w strefie euro. Waluty EM nadal pod presją.

D.Trump poinstruował Departament Handlu, aby rozpocząć analizę warunków importu samochodów do USA w oparciu o sekcje 232.

Więcej
23
maj
2018

Uspokojenie nastrojów na rynkach. Dziś dane o PMI ze strefy euro.

Wiceprzewodniczący KE V.Dombrovskis przestrzegł przyszły rząd Włoch przed negatywnymi konsekwencjami związanymi z nieodpowiedzialną polityką budżetową.

Więcej
22
maj
2018

Włochy w centrum uwagi rynków. Dobra kondycja branż eksportowych w Polsce.

We Włoszech liderzy Ruchu Pięciu Gwiazd oraz Ligi Północnej wskazali G.Conte jako premiera nowego rządu.

Więcej
21
maj
2018

Optymizm w negacjach USA-Chiny. Obawy o finanse publiczne we Włoszech

Komunikat po weekendowej rundzie negocjacji między USA i Chinami wskazał na gotowość Państwa Środka do powiększania importu z amerykańskiej gospodarki.

Więcej
17
maj
2018

Dalsze złagodzenie retoryki RPP

Według informacji Politico, podczas szczytu przywódców UE JC.Juncker wskazał, że Komisja Europejska będzie dążyć do wprowadzenia rozwiązań równoważących bariery w handlu z USA na towary przemysłowe (poza sektorem rolnym) oraz w zamówieniach publicznych.

Więcej
16
maj
2018

Silny wzrost PKB w Polsce nie generuje presji inflacyjnej. Oczekujemy łagodnej retoryki RPP

Dane o PKB z Japonii zaskoczyły negatywnie - dynamika w 1kw18 wyniosła -0,2%kw/kw (konsensus 0%), w dół o 0,3pp zrewidowano także dane za ubiegły kwartał (z 0,4% do 0,1% kw/kw).

Więcej
15
maj
2018

Spowolnienie wzrostu w Polsce w 1kw18

Dane o PKB z Niemiec w 1kw18 potwierdziły spadek dynamiki z 2,9%r/r do 2,3%r/r (po wyłączeniu efektów kalendarzowych). Spowolnienie związane jest w naszej ocenie z osłabieniem popytu wewnętrznego, podczas gdy działalność eksportowa wciąż wspiera niemiecką gospodarkę.

Więcej
14
maj
2018

RPP jeszcze bardziej złagodzi retorykę. Rynki czekają na posunięcia USA wobec Iranu.

W tym tygodniu poznamy dane o wzroście PKB w 1kw18 w strefie euro oraz niektórych państw członkowskich. Uważamy (podobnie jak konsensus), że dane potwierdzą spowolnienie koniunktury na początku roku. W przypadku Niemiec spodziewamy się dynamiki PKB 2,3%r/r (konsensus 2,4%r/r), czyli istotnie niższej niż w 4kw17 (2,9%r/r).

Więcej
11
maj
2018

Wzrost inflacji bazowej w USA wolniejszy od oczekiwań. Osłabienie US$ pomogło walutom EM.

W kwietniu CPI w USA wzrosła do 2,5%r/r (zgodnie z konsensusem) z 2,4%r/r przed miesiącem – to przede wszystkim efekt wyższych cen paliw oraz produktów tytoniowych. Dynamika inflacji bazowej nie zmieliła się względem marca i wyniosła 2,1%r/r (oczekiwano wzrostu do 2,2%r/r), czyli ponad poziom celu Fed.

Więcej

Tygodnik

14
maj
2018

Tygodnik ING 14- 0.05.2018

Rynki czekają kolejne posunięcia USA ws. Iranu. Słabe inwestycje i niska CPI sugerują bardzo łagodną retorykę RPP.

Więcej
19
mar
2018

Tygodnik ING 19-25.03.2018

Dalszy spadek oczekiwań na podwyżki stóp w Polsce. W środę Fed podniesie stopy procentowe.

Więcej
16
lut
2018

Podwyżka stóp Fed. PLN odrabia straty.

W tym tygodniu podwyżka stóp Fed. PLN odrabia straty.

Więcej

MonitorING

16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej