Serwis ekonomiczny

Wybierz rokWybierz miesiąc
15
gru
2017

Łagodne nastawienie Rady Prezesów EBC. Nadwyżka handlowa w Polsce.

Grudniowe posiedzenie EBC nie przyniosło zmian w nastawieniu Rady Prezesów – podczas konferencji prezes M.Draghi podkreślał, że w mocy pozostają założenia zaprezentowane w ubiegłym miesiącu (m.in. gotowość do wydłużenia bądź zwiększenia skali QE).

Więcej
14
gru
2017

Gołębia retoryka FOMC osłabia US$. Dziś decyzje EBC i BoE.

FOMC zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami podniósł stopy procentowe o 25pb (stopa główna w przedziale 1.25-1.50%), utrzymał także zaplanowane wcześniej tempo obniżania bilansu.

Więcej
13
gru
2017

Podwyżka stóp Fed. Expose premiera Morawieckiego sugeruje łagodzenie konfliktów z Unią Europejską.

Dzisiejsze posiedzenie FOMC zakończy się w naszej ocenie podwyżką stóp procentowych Fed o 25pb (stopa główna kształtować się będzie w przedziale 1.25-1.50%).

Więcej
12
gru
2017

Wzrost CPI spowodowany przez ceny żywności i energii. Dalej słaba inflacja bazowa.

Dzisiaj poznamy dane o inflacji konsumenckiej w brytyjskiej gospodarce – rynkowe oczekiwania zakładają utrzymanie wysokiej dynamiki CPI (3%) oraz inflacji bazowej (2,7%r/r).

Więcej
11
gru
2017

W tym tygodniu podwyżka i nowa projekcja stóp Fed oraz nowy zestaw prognoz EBC.

Dane z amerykańskiego rynku pracy miały mieszany wydźwięk. Zatrudnienie wzrosło o 221tys. etatów (powyżej oczekiwań – 195tys.), a stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 4,1% (przy korekcie stopy U-6 obejmujących zatrudnionych na niepełny etat wbrew własnej woli z 7,9% do 8%).

Więcej
8
gru
2017

Rekonstrukcja rządu prawdopodobnie bez większego wpływu na rynki.

Dzisiaj uwaga inwestorów skupi się na danych z rynku pracy USA. Zarówno konsensus jak i szacunki ING wskazują odbicie dynamiki wynagrodzeń z 2,4%r/r do 2,7%r/r. Spodziewamy się też dość wysokiego wzrostu zatrudnienia (220tys. wobec konsensusu 195tys.).

Więcej
7
gru
2017

Powolna integracja fiskalna strefy euro.

Przewodniczący KE J.C.Juncker nakreślił plan reform finansowych strefy euro. Zaproponował: 1) przekształcenie ESM w Europejski Fundusz Walutowy (EMF), ze wzmocnieniem jego kompetencji. Instytucja będzie miała za zadanie m.in. nadzorowanie procesu upadłości w sektorze bankowym oraz organizację programów pomocowych dla państw strefy euro.

Więcej
6
gru
2017

Gołębia retoryka RPP obniża szanse na podwyżkę stóp przed 4kw18.

Dzisiaj szef Komisji Europejskiej J.C.Juncker przedstawi propozycję reformy strefy euro. Dotychczas dyskutowane rozwiązania obejmują: 1) wzmocnienia Europejskiego Mechanizmu Stabilności i podporządkowania go Komisji Europejskiej, tak aby w większym stopniu decydował o warunkach ratunkowego finansowania dla państw strefy euro

Więcej
5
gru
2017

Wyższy wzrost PKB i CPI bez wpływu na RPP z uwagi na zgodną z oczekiwaniami inflację bazową.

Izba Reprezentantów w USA zatwierdziła wniosek o powołanie komisji ds. negocjacji reformy podatkowej z Senatem. Wg komentarzy medialnych politycy rozważają nieznaczne zmniejszenie skali obniżki podatku CIT (z 35% do 22% wobec planowanych pierwotnie 20%).

Więcej
4
gru
2017

Sukces reformy podatkowej w Senacie USA. Jutro decyzja RPP.

Amerykański Senat zatwierdził reformę podatkową najmniejszą dopuszczalną większością głosów (50-50, z decydującym głosem wiceprezydenta).

Więcej