Serwis ekonomiczny

Wybierz rokWybierz miesiąc
29
lis
2016

Stabilizacja na rynku FX, wzrost cen obligacji.

Dzisiaj poznamy drugi szacunek PKB USA za 3kw16. Konsensus prognoz wskazuje na wzrost 3%kw/kw SAAR z niewielkimi zmianami względem pierwszego szacunku. Dane potwierdzą wysoki udział konsumpcji prywatnej we wzroście PKB oraz lekkie odbicie inwestycji.

Więcej
28
lis
2016

Oczekujemy rewizji krajowego PKB za 3kw16. Na rynkach finansowych korekta.

W tym tygodniu poznamy grudniowy raport z amerykańskiego rynku pracy. Spodziewamy się wzrostu zatrudnienia o 165tys. osób, nieco poniżej rynkowego konsensusu (175tys.). Z kolei dynamika wynagrodzeń spadnie o 0,1pp do 2,7%r/r (konsensus 2,8%r/r).

Więcej
25
lis
2016

Nowe propozycje zmian w PIT, powrót do wcześniejszej wersji zmian w OFE.

Dzisiaj poznamy szacunek PKB za 3kw16 ze Zjednoczonego Królestwa. Rynkowe oczekiwania wskazują na stabilizacje tempa wzrostu na poziomie 2,3%r/r m.in. dzięki dobrym wynikom sektorów handlowego i usług.

Więcej
24
lis
2016

Powrót mocnego US$. Podwyżka stóp Fed w grudniu niemal pewna.

Indeks PMI w strefie euro wzrósł z 53,3pkt do 54,1pkt przy jednoczesnej poprawie koniunktury w sektorze usług (z 52,8pkt do 54,1pkt) oraz w przetwórstwie (z 53,5pkt do 53,7pkt).

Więcej
23
lis
2016

Złoty i obligacje odrabiają straty. Dziś minutes Fed.

Bank Węgier obniżył stopę lombardową do poziomu stopy referencyjnej (0,9%). Stopa depozytowa pozostała bez zmian (-0,05%). Strategia banku zakłada dalsze wypychanie płynności w forintach na rynek międzybankowy – w listopadzie ogłoszono przyjęcie tylko HUF450mld depozytów do banku centralnego przy zapadających depozytach na kwotę HUF637mld, dodatkowe HUF350mld zostało przekazane na rynek w postaci

Więcej
22
lis
2016

Słabe dane o aktywności wskazują na niski wzrost PKB Polski w 4kw16.

Donald Trump zapowiedział, że pierwszego dnia swojej prezydentury podejmie decyzję o wycofaniu Stanów Zjednoczonych z Partnerstwa Trans-Pacyficznego (TPP) – oczekującej na ratyfikację umowy o wolnym handlu obejmującej 12 państw basenu Oceanu Spokojnego, z wyłączeniem Chin.

Więcej
21
lis
2016

Niedobór pracowników w Polsce. Coraz mocniejszy US$.

Prezes EBC Mario Draghi stwierdził, że wzrost dynamiki cen pozostaje niedostateczny, mimo pozytywnych trendów gospodarce strefy euro. W jego ocenie wzrost gospodarczy pozostaje zależny od wsparcia ze strony polityki pieniężnej. W naszej ocenie wypowiedź jest spójna ze scenariuszem wydłużenia programu QE przez EBC o kolejne 3-6 miesięcy (przy niezmienionym poziomie skupu aktywów).

Więcej
18
lis
2016

Polski rynek długu w krzyżowym ogniu. Obniżenie wieku a teraz zmiany w OFE przechodzą w wersjach „nie okrojonych”.

Janet Yellen podczas przesłuchania w Kongresie zapowiedziała bliski termin kolejnej podwyżki stóp procentowych w nadchodzących miesiącach oraz większą niepewność odnośnie dalszych perspektyw polityki monetarnej w 2017 roku oraz latach późniejszych.

Więcej
17
lis
2016

Sejm zaaprobował obniżenie wieku emerytalnego, rynki zareagowały negatywnie.

Dzisiaj poznamy dane o inflacji CPI w USA oraz drugi szacunek inflacji HICP dla strefy euro. W przypadku amerykańskiego wskaźnika oczekiwany jest dalszy wzrost z 1,5%r/r do 1,6%r/r związany z cenami żywności i energii.

Więcej
16
lis
2016

Słabe dane o PKB za 3kw16, inwestycyjna ofensywa rządu przyniesie efekty z opóźnieniem.

Sprzedaż detaliczna w USA wzrosła 0,8%m/m, powyżej oczekiwań konsensusu (0,6%m/m). Silny wzrost nastąpił także w grupie kontrolnej (0,8%m/m) pozbawionej zmiennych komponentów. Dane spowodowały lekki wzrost oczekiwań na podwyżkę stóp Fed podczas grudniowego posiedzenia (do 92%).

Więcej