Serwis ekonomiczny

Wybierz rokWybierz miesiąc
30
sie
2016

Dziś dane o krajowym PKB.

Dane o dochodach i wydatkach amerykańskich gospodarstw domowych zgodnie z oczekiwaniami wzrosły kolejno o 0,4%m/m i 0,3%m/m, dodatkowo czerwcowe wyniki zrewidowano dodatkowo o 0,1pp w górę. Dane potwierdzają dobrą koniunkturę konsumencką.

Więcej
29
sie
2016

Umiarkowanie jastrzębi komunikat prezes Fed.

Prezes Fed Janet Yellen podczas przemówienia w Jackson Hole stwierdziła, że poprawa kondycji gospodarki USA zwiększa szanse na zaostrzenie polityki pieniężnej przez Fed w kolejnych miesiącach. Jeden z wiceprezesów Fed dodał, że terminem kolejnej podwyżki mógłby być wrzesień.

Więcej
24
sie
2016

Stabilizacja na rynkach. Brexit ciągle bez efektu na strefę euro.

PKB w Niemczech w 2kw16 zgodnie z oczekiwaniami wzrosło 0,4%kw/kw po silnym 0,7%kw/kw w 1kw16. Wzrost napędza silna kontrybucja konsumpcji prywatnej, natomiast inwestycje uległy osłabieniu. Dane pokazują, że niemiecka gospodarka podobnie jak inne kraje Europy odczuwa przerwę w realizacji inwestycji finansowanych środkami UE.

Więcej
22
sie
2016

Pierwsze informacje o przyszłorocznym budżecie.

Uważamy, że dane o koniunkturze IFO z Niemiec i PMI w strefie euro w zanotują niewielkie pogorszenie (nieprzekraczające 0,5pkt). Zakładamy spadek IFO z 108,3pkt do 108,1pkt, poniżej konsensusu (108,5pkt). Spodziewamy się poprawy ocen dla sektora przemysłowego, kosztem usług (co sugerują m.in. subkomponenty ZEW).

Więcej
19
sie
2016

Słabe dane o aktywności w lipcu niedostatecznym powodem dla obniżek.

Sprzedaż detaliczna w UK wzrosła z 4,3%r/r do 5,9%r/r (mediana oczekiwań 4,2%r/r). Dane pokazują rozbieżność miedzy miękkimi indeksami koniunktury, a danymi realnymi. Należy jednak zauważyć że w średnim terminie perspektywa dla brytyjskiej gospodarki pozostaje negatywna.

Więcej
18
sie
2016

Neutralne FOMC. Istotne krajowe dane o aktywności.

Przekaz Minutes z posiedzenia FOMC był zbliżony do oczekiwań rynkowych. Zdaniem Komitetu aktywność gospodarcza oraz kondycja rynku pracy pozostają dobre, co dla części członków jest argumentem dla podwyższenia stóp procentowych w najbliższych miesiącach (np. podczas wrześniowego posiedzenia).

Więcej
16
sie
2016

Słabsze dane z USA. Rosną oczekiwania na obniżki stóp w Polsce.

Sprzedaż detaliczna w USA w lipcu nie zmieniła się m/m (oczekiwano wzrostu o 0,4%m/m). Czerwcowe dane zrewidowano o 0.2pp w górę. Silnie wzrosła sprzedaży samochodów (1,1%m/m), ale głębiej od oczekiwań spadła sprzedaży paliw (-2,7%m/m), artykułów sportowych (-2,2%m/m) oraz żywności (-0,6%m/m). Dane istotnie ograniczają szanse na odbicie wzrostu PKB USA w 3kw2016.

Więcej
12
sie
2016

Wzrost napięć na Ukrainie. Dzisiaj dane o PKB.

Premier Ukrainy Petro Poroszenko zapowiedział postawienie sił zbrojnych we wschodnich regionach kraju w stanie najwyższej gotowości. Odnowienie napięcia geopolitycznego na linii Rosja-Ukraina może być czynnikiem powodującym osłabienie aktywów regionu CEE. Problemy ekonomiczne Ukrainy oraz możliwość eskalacji konfliktu zbrojnego mają także istotne implikacje gospodarcze dla Polski – wg. danych MPRi

Więcej
11
sie
2016

Pogorszenie koniunktury w UK. Dalsze wzrosty cen obligacji.

Sierpniowa ankieta Banku Anglii wśród przedsiębiorstw wskazała, że aktywność konsumencka oraz obroty w sektorze usługowym i przemysłowym uległy drobnemu osłabieniu po referendum. Brytyjskie firmy zgodnie wskazują, że nie zamierzają powiększać inwestycji kapitałowych, a 60% opowiedziała się za zmniejszeniem nakładów (z czego 9% drastycznie). Dodatkowo 65% firm wskazywało na możliwość redukcji zatru

Więcej
10
sie
2016

Mała zmienność na rynkach. Koniunktura w Niemczech słabnie.

Dzisiaj poznamy dane o produktywności w USA oraz indeks NFIB. Dotychczas obydwa indeksy pokazywały słabsze strony amerykańskiej gospodarki tj. słabszą koniunkturę w sektorze MSP względem dużych spółek oraz niski wzrost produktywności przy narastającej presji płacowej oraz braku inwestycji. Należy zauważyć, że drugi z problemów może wynikać ze słabszej formy sektora wydobywczego w związku ze spadki

Więcej